T:  051 446 0580 / 2
F:  086 411 2377
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

 

COVID-19 WEBBLAD

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogus

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2021 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________

Suid-Afrika

Raseksaminatore    
L J Angus Arlington 082 805 5101
F W Dell Ficksburg 082 926 0716
D J Erasmus Delareyville 083 297 6165
J Maré Hartbeesfontein 082 388 4294
E E Schulenburg Coligny 083 388 0518
J P Swanepoel   Senekal 083 301 2656
J H van Biljon   Lichtenburg 083 379 9307
Dr J S H van der Lingen Frankfort 082 490 5028
N Venter Snr Ventersdorp 082 789 2781
W J Volschenk Middelburg 082 414 1886
I A Currin *  Mooi River 082 562 3212
C H Derksen *  Viljoenskroon 082 415 0515
J F Kluyts * Oberholzer 082 956 7485
J G J Lauwrens * Christiana 082 442 2083
C J Lee * Thabazimbi 083 417 8342
A G Odendaal *  Villiers 083 462 2148
S Schulenburg *  Bloemfontein 083 391 8864
Dr N Schutte * - 082 807 1539
M Seyfferdt - 073 291 2516
D Thornton * Montagu 083 270 6502
     
Senior Beoordelaars    

K Baxter

Piet Retief 072 469 5533
J Herholdt   Malelane 082 771 4036
Andrew Masterson Humansdorp 082 321 1462
M Nel Jnr Coligny 083 983 7280
G Nienaber  Rustenburg 082 808 6390
W F O’Brien Mokopane 082 859 7329
Riaan Odendaal Villiers 082 743 9832
P Oelofse Lichtenburg 079 275 9695
C B Marais * Mieder Park 083 206 2500
J F Nel * Schweizer Reneke 083 378 8636
W A J Pretorius * Villiers

082 788 5365

H van der Merwe * Bothaville 073 436 8962
     
Kandidate  
Jamie Berger Coligny 084 410 3703
Kinnear Geldenhuys Bloemfontein 076 191 4318
Frank Kilbourn Gerdau 079 802 5823
Nico Venter Jnr Ventersdorp 079 354 0006
P Herbst * Ermelo 082 851 7935
     
Namibië    
     
Raseksaminatore    
K I Günzel Grootfontein  00264 81 129 0273
P Klein  Kleine Kuppe 00264 811 286 731
H G S Voigts Windhoek  00264 81 124 4430
B Dorfling * Grootfontein 00264 67 243 586
R E F Rusch * Windhoek 00264 61 233 345
     
Senior Beoordelaars    
T Cocklin Eros 00264 811 276 791
D Metzger  Windhoek 00264 811 289 017
H Prinsloo   Gobabis 00264 812 928 814
L J C Swart Otjiwarongo 00264 67 307 285
P Tjaimba Gobabis  00264 812 930 493  
D Walters   Windhoek 00264 81 127 0300
K Lepen * Windhoek 00264 61 290 9220
J A Pretorius * Gobabis 00264 62 568 934
     
Kandidate  
A de Koning  Grootfontein  00264 813 222 244
A K Hengua    Grootfontein 00264 81 249 6335
E Hoff  Windhoek      00264 811 285 558
E Lottering  Gobabis 00264 814 199 299
D Kaiser * Otjiwarongo  00264 818 024 321
F Pretorius * Gobabis 00264 812 898 013
     

* Onaktief

 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
© 2003 - 2020 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes