T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

 

COVID-19 WEBBLAD

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogus

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2021 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________

Suid-Afrika

Raseksaminatore    
L J Angus Posbus 57, Arlington 9602 082 805 5101
I A Currin *  Posbus 157, Mooi River 3300 082 562 3212
F W Dell Posbus 552, Ficksburg 9730 082 926 0716
C H Derksen Posbus 350, Viljoenskroon 9520 082 415 0515
D J Erasmus Posbus 16, Delareyville, 2770 083 297 6165
J F Kluyts * Posbus 6384, Oberholzer 2502 082 956 7485
J G J Lauwrens * Posbus 62, Christiana 2680   082 442 2083
C J Lee * Posbus 813, Thabazimbi 0380  083 417 8342
E E Schulenburg Posbus 456, Coligny 2725 083 388 0518
S Schulenburg *  Privaatsak X 7002, Langehovenpark, 9330 083 391 8864
Dr N Schutte * Highstraat 178, Ashley Gardens, Pta 0081 082 807 1539
J P Swanepoel   Posbus 190, Senekal 9600 083 301 2656
J H van Biljon   Posbus 17, Vergeleë, 8622  083 379 9307
Dr J S H van der Lingen Posbus 17, Frankfort 9830 082 490 5028
N Venter Snr Posbus 916, Ventersdorp, 2710 082 789 2781
W J Volschenk Posbus 7060, Middelburg, 1050  082 414 1886
A J Wiid Posbus 333, Hopetown, 8750 082 923 1308
A G Odendaal *  Posbus 245, Villiers 9840 083 462 2148
D Thornton * Posbus 502, Montagu, 6720 083 270 6502
J Maré Posbus 203, Hartbeesfontein, 2600 082 388 4294
M Seyfferdt Bloemfontein 073 291 2516
     
Senior Beoordelaars    
J Herholdt   Posbus 1313, Malelane, 1320 082 771 4036
C B Marais * Posbus 70040, Mieder Park 2527 083 206 2500
J F Nel * Posbus 740, Schweizer Reneke 2780 083 378 8636
W A J Pretorius * Posbus 39, Villiers 9840

082 788 5365

H van der Merwe * Posbus 356, Bothaville, 9660 073 436 8962
A G Odendaal (Jnr) Posbus 17, Villiers, 9840  082 743 9832
W F O’Brien Posbus 266, Mokopane, 0600 082 859 7329

K Baxter

Posbus 279, Piet Retief, 2380 072 469 5533
     
Kandidate  
P Herbst * Posbus 457, Ermelo, 2350  082 851 7935
G Nienaber  Posbus 2131, Rustenburg, 0300  082 808 6390
P Oelofse Posbus 1760, Lichtenburg, 2740  079 275 9695
P Loubser Posbus 1200, Malmesbury, 7300  082 368 9856
M Nel Jr. Posbus 129, Coligny, 2725 083 983 7280
Nico Venter Jnr Posbus 916, Ventersdorp, 2710 079 354 0006
Andrew Masterson Humansdorp 082 321 1462
Jamie Berger Coligny 084 410 3703
Frank Kilbourn Gerdau 079 802 5823
     
Namibië    
     
Raseksaminatore    
B Dorfling * Posbus 1231, Grootfontein 00264 67 242 999(h) / 243586(w)
R E F Rusch * Posbus 2992, Windhoek 00264 61 233 345 / 252 922
H G S Voigts Posbus 90833, Windhoek  00264 62 540 419 / 81 124 4430
     
Senior Beoordelaars    
K I Günzel Posbus 143, Grootfontein  00264 67 240 272 / 81 129 0273
K Lepen * Posbus 24508, Windhoek 00264 61 290 9220(w)/252 973(h)
J A Pretorius * Posbus 624, Gobabis 00264 62 568 934
H Prinsloo   Posbus 267, Gobabis 00264 812 928 814
P Tjaimba Posbus 1454, Gobabis  00264 812 930 493  
D Walters   Posbus 9114, Eros, Windhoek 00264 61 233 357 / 81 127 0300
L J C Swart P O Box 2043, Otjiwarongo 00264 67 307 285
P Klein  Posbus 35342, Kleine Kuppe 00264 811 286 731
D Metzger  Posbus 9818, Windhoek 00264 811 289 017
T Cocklin Posbus 9084, Eros 00264 811 276 791
     
Kandidate  
A K Hengua    Posbus 297, Grootfontein 00264 67 243 926 /  81 249 6335
E Hoff  Posbus 2247, Windhoek      00264 811 285 558
A de Koning  Posbus 283, Grootfontein  00264 813 222 244
D Kaiser  Posbus 86, Otjiwarongo  00264 818 024 321
E Lottering  Posbus 473, Gobabis 00264 814 199 299
F Pretorius Posbus 624, Gobabis 00264 812 898 013

* Onaktief

 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
© 2003 - 2020 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes