T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

 

COVID-19 WEBBLAD

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogus

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2021 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________


Beleid

Die telersgenootskap het geen beswaar teen die skou van diere nie en is die enigste telersgenootskap wat reeds sedert die laat sewentiger jare reproduksie besonderhede van koeie op alle groot skoue aan beoordelaars bekendstel deur amptelike kalwingsdata op elke koei se ringkaart aan te bring.  By amptelike skoue tree goed opgeleide beoordelaars van die telersgenootskap op wat hul plasing na elke klas kortliks aan die toeskouers verduidelik – ’n leersame instelling wat die Simmentaler in 1966 as eerste ras in Suid-Afrika in werking gestel het.

Opleiding

By ons Opleidingskursusse, wat op die plase “in die kraal” aangebied word, leer u meer oor hoe ‘n bees moet lyk of hoe hy nie moet lyk nie.  Opgeleide eksaminatore met baie jare se praktiese ervaring bied die kursusse aan.  Skakel Melinda (051-446 0580/82) vir plek en datum van die volgende kursus.

Kandidate wie die Opleidingskursus slaag en in verdere opleiding as beoordelaar belangstel kan die Junior Beoordelaarskursus bywoon en diegene wat slaag kan d.m.v. die Senior Kandidaat opleidingsproses as amptelike senior beoordelaar opgelei word.

 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
© 2003 - 2020 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes