T:  051 446 0580 / 2
F:  086 411 2377
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

 

COVID-19 WEBBLAD

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogus

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2021 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________


Amptelike Webwerf

      ●  Boekenhout Trust Boerdery
      ●  ClarkZaan Simmentalers
      ●  Econotech Simmentalers
      ●  Excelsus Landgoed
      ●  Koelfontein Simmentalers
      ●  Outee Simmentalers
      ●  Prosim Studiegroep
      ●  Toverberg Simmentalers
      ●  Velarose Simmentalers
      ●  Walsim Simmentalers
      ●  Wensim Simmentalers
      ●  Wisp-Will Simmentalers
      ●  Voigtland Simmentalers

Sosiale Media

      ●  Simmentaler SA
      ●  Simmentaler Namibia
      ●  4TS Simmentalers
      ●  Arla Simmentalers
      ●  Badsberg Simmentalers
      ●  ClarkZaan Simmentalers
      ●  Econotech Simmentalers
      ●  Krediet (Eggert) Simmentalers
      ●  D-Kamps Simmentalers
      ●  Grandin Simmentalers
      ●  Hartklop Simmentalers
      ●  Koelfontein Simmentalers
      ●  Leeupoort Simmentalers
      ●  Lekatu Simmentalers
      ●  Lussim Simmentalers
      ●  Nooiensdam Simmentalers
      ●  Odensim Simmentalers
      ●  Outee Simmentalers
      ●  Sentle Simmentalers
      ●  Skilderkrans Simmentalers
      ●  Sky-Sim Simmentalers
      ●  Tendele Simmentalers
      ●  Toverberg Simmentalers
      ●  VelaRose Simmentalers
      ●  Vera Simmentalers
      ●  Voigtland Simmentalers
      ●  Von-Adel Simmentalers
      ●  Walsim Simmentalers
      ●  Wilsunel Simmentalers
      ●  Woodsgift Simmentalers

 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
2003 - 2020 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes