T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

 

COVID-19 WEBBLAD

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogus

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2021 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________


AFDELING A - MEETBARE STANDAARDE

1. REPRODUKSIE

Vroulike diere
Alle reproduksiemaatstawwe word jaarliks met behulp van die kudde-analise deur die Tegniese Adviseur en eienaar binne kuddeverband ontleed. Verse moet voor of op 39 maande kalf. Koeie mag nie meer as 730 dae oop wees nie.

Manlike diere
Bepaal skrotum omvang tussen 1 en 2 jaar (vrystelling van teelwaardes indien alle bulle gemeet word). Minimum vereistes vir registrasie is:
<400kg = 32cm
401 - 450kg = 33cm
451 - 500kg = 34cm
501 - 550kg = 35cm
551 - 600kg = 36cm
>601kg = 37cm

2. TEELWAARDES

Until the mid nineties breeding aims and standard of excellence were based on visual appraisal alone because nothing better was available. The result was rather slow improvement and in some breeds negative improvement. Fortunately, Blup EBVs have improved selection methods dramatically and visual appraisal is today used as an aid to the much more accurate EBV selection. By far the best way to define a breeding aim for a herd or breed is to determine an ideal set of EBVs. The ideal set of EBVs for a breed are based on the likely future market demands in 3 to 5 years time because the breeding for today is already done. (Zoellner).

 

AFDELING B - BESKRYWENDE TEELDOELWIT

Nieteenstaande die enorme omgewingsverskille waaronder ons telers in Suidelike Afrika boer is daar gemeenskaplike doelwitte wat orals toepasbaar is. Ons wil n dier teel wat winsgewend sal produseer en waarvoor daar n aanvraag in die bedryf is.

  1. Reproduksie (vrugbaarheid) geniet op alle vlakke die hoogste prioriteit. Onder normale omgewingstoestande word verwag dat Simmentaler koeie elke jaar n kalf in die lewe bring, doeltreffend grootmaak en speen. Beoordelaars, keurders en kursus eksaminatore moet deurgaans hieraan aandag gee en reproduksie voorop stel.

  2. Kalwingsgemak. Diskrimineer teen eienskappe soos prominensie, grofheid, plat kruise en te groot wat almal met moeilike kalwing assosieerbaar is sowel as n swaar geboortegewig wat meestal deur voortdurende seleksie vir groot diere teweeggebring word dit is wrelwyd bewys.

  3. Grootte. As gevolg van die groot omgewingsverskille waaronder ons telers boer, asook verskille in bulkopers voorkeure, is dit onmoontlik om n minimum grootte en/of gewig voor te skryf. Weens negatiewe kenmerke wat met groter beeste ge-assosieer word*, word die middelweg grootte aanbeveel en moet daar by keuring, beoordeling en kursusse teen te groot diere gediskrimineer word. (Hor onderhoudsbehoeftes, swakker konstitusie, later geslagsryp en swaarder geboortegewig en dus kalfprobleme) Die koei wat in haar natuurlike omgewing jaarliks kalf en n swaar kalf relatief tot haar gewig speen ( 50%), het die grootte wat die Genootskap nastreef.

  4. Seleksie vir aanpasbaarheid. Slegs diere wat behoorlik aangepas en gelukkig is in hul omgewing, sal produseer. Konstitusie (voorkoms van dier), gehardheid (reaksie teenoor omgewingsstressors) en aanpasbaarheid (om in n omgewing te gedy en te produseer) val vir die doel hiervan almal onder hierdie doelstelling. Identifiseer die koeie wat ook onder strawwe toestande reproduseer en produseer, kyk hoe hulle lyk en plaas hulle prentjie in die teeldoelstellings.

  5. Gebruik die oog en die skaal. Daar is goeie presteerders met n swak voorkoms asook kampioene wat swak presteer. Keuring (voorkoms) is verpligtend en seleksie volgens teelwaardes (prestasietoetsing) word sterk aanbeveel.

AFDELING C - DIE STANDAARD VAN VOORTREFLIKHEID

Die Standaard van Voortreflikheid van n ras is n beskrywende handleiding wat alleenlik op voorkoms gebaseer is en deur telers en beoordelaars gebruik word vir die identifisering van diere met gewenste eienskappe.

Waar terme soos goed, sterk, mooi, ensovoorts gebruik word, beteken dit dat dit tot beter funksionele doeltreffendheid bydra.

ALGEMENE VOORKOMS

1. Rasegtheid
Kenmerkende eienskappe moet aan hierdie Standaard van Voortreflikheid voldoen.

2. Tipe en balans
'n Dubbeldoel dier wat die goeie eienskappe van beide vleis en melk in 'n ho mate besit. Diere moet duidelike geslagegtheid toon met goeie raamwerk, lengte, breedte, diepte, kapasiteit, balans en simmetriese belyning. Bulle meer gespierd as vroulike diere.

3. Karakter
Temperament: Kalm en rustig met lewenslustige voorkoms.

Geslagegtheid:
Bul: Sterk, manlik met goeie algehele spierontwikkeling veral oor voorarm, skouer, oogspier en agterkwart; geen oortollige vet, veral in die flanke, borsstuk en om die stertwortel; goed ontwikkelde, eenvormige teelballe wat nie laer as die hak hang nie, skede nie loshangend nie. Ouer bulle ontwikkel swaarder en meer gespierd in voorkwart. Haarbedekking aan die nek en kop langer en growwer as vroulike diere.

Vroulike Dier:  Vroulike voorkoms, wigvormig van liggaamsprofiel veral wanneer in melk; nie oorbespierd nie en ook nie oormatig groot en swaar nie; geen oormatige vetaanpakking aan enige deel van die liggaam nie; goed ontwikkelde geslagsorgane; verse sigbare uier- en speenontwikkeling.

4. Kwaliteit:
Gewrigte ferm en droog; haar van gladde tekstuur; vel beweeglik, dik en soepel; kloue sterk met goeie kwaliteit en tekstuur.

BOUVORM

1. Kop en nek

Kop:

Genoegsame breedte met 'n matige lengte, vertoon effens hol tussen die o.

Voorkop:

Goeie breedte tussen die o, effens smaller na die kruin.

Oogbanke:

Prominent, groot met beweeglike, geplooide dik vel om die o.

Neusbeen:

Breed, ovaal en sterk.

Bek:

Breed en sterk met bre lippe.

Neusgate:

Groot en ovaal.

Tande:

Groot en sterk, voortande wat goed op snyvlak sluit.

Horings:

Goeie kwaliteit en tekstuur, geen diskriminasie teen onthoringde of natuurlike poenskop diere nie.

Ore:

Groot, beweeglik, fyn van tekstuur, bedek met lang hare aan die boonste binne gedeelte.

O:

Groot, helder met 'n rustige uitdrukking en beweeglike ooglede.

Kake:

Diep en sterk, goed ontwikkeld en wange nie vlesig.

Nek:

Middelmatige lengte en diep, goed aangesluit aan die kop en skouers en meer ontwikkeld by bulle. Los, geplooide nekvel en keelvel wat onder die kakebeen begin en tot onder die bors deurloop.


2. Voorkwart

Skouers:

Bladbeen loop effens skuins na vore, van bo na onder, met die gewenste ronding en sterk spieraanhegtings aan die borskas, kambeen en nek. Goeie breedte tussen skouerknoppe, maar nie prominent nie. Borsdiepte in goeie verhouding tot kambeenhoogte, d.w.s. 'n goeie relatiewe borsdiepte en -breedte. Goed gespierde voorarm by bulle.


3. Middelstuk

Lank, breed en diep met goeie ribsprong (d.w.s. kapasiteit), moet vol aansluit by voor- en agterkwart.

Rug:

Reguit, lank, breed en vol gespierd. In die profiel is die ruglyn nie noodwendig reguit nie as gevolg van prominente lendespier-ontwikkeling, veral by bulle.

Lende:

Breed en sterk gespierd.

Ribbes:

Breed, lank en goed gewelf, effens gebo na agter.


4. Agterkwart

Lank, breed en diep met goed ontwikkelde spiere wat die agterkwart stewig aansluit aan die middelstuk. By bulle is die raamwerk bedek met spiere, maar by koeie kan die heupe ietwat sigbaar wees. Heupe wyd en in verhouding met die res van die liggaam. Goeie draaibeen- en sitbeenwydte. Kruis lank en breed, sak effe na die sitbene. Dye breed, goed gespierd en strek laer af as die lies na 'n goed ontwikkelde tweede dy. Stertwortel reguit horisontaal, maar mag effe hoog aangeheg wees. Stert lank met 'n groot stertkwas.

5. Bene, kloue, stand en gang

Bene:

Sterk, ovaal en wyd geplaas om 'n maklike gang te bevorder.

Gewrigte:

Sterk, goed ontwikkel en droog.

Hakgewrigte:

Breed, sterk en droog met die korrekte hoek en goed ontwikkelde hakskeensening.

Kootgewrigte:

Sterk, droog en veerkragtig met die regte hoek.

Kloue:

Eenvormig, middelmatig groot, ovaal, diep en geslote.


6. Uier en spene

'n Ruim, goed aangehegte kwaliteit uier met ho produksie-aanduidings, d.w.s. lank, wyd, middelmatig diep met goed gebalanseerde kwarte. Uier is bedek met kort, sagte, syagtige hare. 'n Soepel en elastiese tekstuur. Verse moet uier- en speenontwikkeling toon.

Spene:

Eenvormig, silindries met 'n goeie lengte en grootte.

Melkare:

Goed ontwikkel, lank kronkelend met groot melkputjies

   

7. Geslagsorgane

Vroulik:

Goed ontwikkeld.

Bulle:

Teelballe ferm, ewe groot, goed ontwikkel met redelike kort saadstring. Beheerbare skede, kort tot middelmatige grootte, opening moet na voor wys. Prolaps moet meer as 50% van die tyd beheer word.


8. Vel en hare

Dik, ruim, soepel en los vel met kort glansende hare met inagneming van seisoen en ouderdom.

9. Kleur en pigmentasie

Voldoende pigment, haarkleur kan varieer van donkerrooi tot roomkleurig, wit kolle of vlekke kan in enige partroon onrelmatig oor die liggaam versprei wees. Gepigmenteerde ooglede is wenslik. Neusspiel vleeskleurig of bruingekleurd - blou kolle op die neusspiel is toelaatbaar. Mag n Simmentaler heel rooi wees of moet hy rens wit h, byvoorbeeld wit kol op die kop, wit onderlyn?

Kloue:

Roomkleurig tot donkerbruin


10. Grootte en gewig

Diere moet goed gegroei wees vir hulle ouderdom.

 

AFDELING D - DISKRIMINASIES EN DISKWALIFIKASIES (afhangend van graad van afwyking)

Die klem moet op funksionele doeltreffendheid val. Diere met erflike gebreke of ander afwykings wat die funksionele doeltreffendheid van die dier benadeel moet, ingevolge die konstitusie, afgekeur word.

   ●    Enige tekens van onsuiwerheid.
   ●    Diere wat oorheersend wit is, veral by bulle.
   ●    Wollerige en/of kroes haarbedekking of waar die evaluering daarvan verbloem word.
   ●    Onderontwikkelde oogbanke, veral by bulle.
   ●    Vroulike diere met manlike of osagtige voorkoms. Verse met geen of swak uier- en speenontwikkeling.
   ●    Bulle met vroulike of osagtige voorkoms.
   ●    Misvormde geslagsorgane of testesomvang onder vasgestelde minimum.
   ●    Oormatige skedevel en/of prolaps van die voorhuid.
   ●    Dun en stywe vel, veral by bulle.
   ●    Enige strukturele gebreke.
   ●    Swak gang en stand.
   ●    Ponieagtigheid.
   ●    Rankerigheid.
   ●    Swak of oormatige bespiering.
   ●    'n Te fyn of te growwe beenstruktuur.
   ●    Smal, regop hakke met onderontwikkelde hakskeensening.
   ●    Plat, hang of dakvormige kruis.
   ●    Swak temperament.
   ●    Wanbalans.
   ●    Teelballe wat laer as die hak hang. (Oslyn lyn wat getrek word vanaf die hak na die knie)
   ●    Diere met enige Rolkloue (by vorige simposium het ons ook oor vlak kloue gepraat)

 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
2003 - 2020 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes