T:  051 446 0580 / 2
F:  086 411 2377
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

 

COVID-19 WEBBLAD

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogus

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2021 Kalender
     Skou Datums
  
    

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________


“ ‘n Goeie bul het ‘n goeie ma.”

Die beste Simmentaler koeie word vir baie jare al d.m.v. die SIMSTER stelsel geďdentifiseer en deur middel van hul *, ** of *** sterre in veilingskatalogusse en op die registrasiesertifikaat aan die bedryf as meerderwaardige koeie uitgewys. Toekenning en bevordering (van bv. * na ***) geskied op grond van reproduksie (Simdeks), groei (200-dae teelwaardes) en melk (teelwaarde) vereistes wat jaarliks aan hand van die jongste teelwaardes aangepas word.  Die Genootskap was die eerste instelling in Suidelike Afrika wat elite koeie op grond van teelwaardes (i.p.v. indekse) geďdentifiseer het.

Die huidige vereistes van *(4 kalwings), **(5 kalwings) en ***ster koeie (meer as 5 kalwings) is hoog en net ongeveer 8% van die aktiewe populasie voldoen daaraan.

BULKOPERS WORD STERK AANGERAAI OM SEUNS VAN STER KOEIE TE KOOP.

       ●  2020 Ster Toekennings
      ●  Ster Koei Berekening


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Acrobat Reader word benodig om PDF weergawes oop te maak. 
Kliek hier om die program af te laai

 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
© 2003 - 2020 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes