T:  051 446 0580 / 2
F:  086 411 2377
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

 

COVID-19 WEBBLAD

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogus

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2021 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________


WAAROM SIMDEKS?

In die mid-sewentigs het ons as eerste ras in Suidelike Afrika reproduksie by skoue in gebruik geneem deur koeie op grond van TKP (inter- of tussen kalf periode) te beoordeel. Na n aantal jare het ons egter agtergekom dat TKPper se nie n akkurate maatstaf van reproduksie is nie en was ons genoodsaak om n beter maatstaf daar te stel. Ons het toe Simdeks (SIMmentaler reproduksie inDEKS) in die mid-tagtigs ontwikkel en met groot sukses in onder andere die skouring gebruik. Die ouderdom by laaste kalwing, getal kalwings, interkalf periode en indien van toepassing, getal embrio spoelings, word deur middel van die Simdeks in n vergelykbare syfer uitgedruk
 

Waarom is TKP geskiedenis?

In die vyf-ses jaaroud koeie in melkklas het die beoordelaar twee ewe oud koeie in sy finale seleksie. Nou moet hy reproduksie in ag neem aangesien ons genootskap se Konstitusie bepaal dat reproduksie tot die beskikking van die beoordelaar moet wees en by alle skoue in berekening gebring moet word. Koei A het n TKP van 400 dae en koei B 365 dae geen argument hy plaas koei B met haar baie goeie TKP van 365 dae eerste. Kom ons kyk nou na hulle reproduksierekords:

Koei A (TKP 400) het die eerste keer op 2 jaar gekalf, is weer in-kalf gesertifiseer en speen haar 4de kalf binnekort.

Koei B (TKP 365) het die eerste keer op drie jaar gekalf en het haar 4de kalf eers n week gelede gehad.

Die Simdeks van die koeie is n 100 vir koei A (TKP 400) en 90 vir koei B (TKP 365). Met hierdie Simdeks inligting op die koei se ringkaart sal die beoordelaar koei B, met n ideale TKP, nie eens in oorweging neem nie.

Die Genootskap, is volgens kenners die beste reproduksie maatstaf en is al deur verskeie ander instansies gekopier. Die basis van Simdeks is dat n koei wat die eerste keer op 30 maande kalf (nasionale ras gemiddeld 31 maande) en daarna elke 365 dae her-kalf n ideale Simdeks van 100 het.
 

Die Simdeks formule is:

200 [{(X Y) /Z} *100]

Waar X = Ouderdom laaste kalwing in dae, Y = Getal spoelings *56 en Z = 913 + (365* (getal kalwings 1).      ●  Simdeks Tabel


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Acrobat Reader word benodig om PDF weergawes oop te maak. 
Kliek hier om die program af te laai

 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
2003 - 2020 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes