T:  051 446 0580 / 2
F:  086 411 2377
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

 

COVID-19 WEBBLAD

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogus

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2021 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________

Regter boonste hoek “Moet gekeur word” = Dier nog nie geïnspekteer nie en kan nog afgekeur word. Keurder besoek teler 1 X jaar.
Regter boonste hoek “Dier geinspekteer en goedgekeur op …” = Dier op voorkoms deur raskenner goedgekeur.
GEEN sertifikaat = Dier weens foute uitgeskot/afgekeur en sertifikaat teruggetrek.
 1. Naam van dier en onder dit geboortedatum (Birth / Geb) S=enkelgeboorte of T=tweeling. Oppas! indien bul-vers tweeling (sien blokkie Twin Sex / Ges) kan vers onvrugbaar wees – kry bewys van vrugbaarheid van verkoper voor jy koop.  

 2. Land van oorsprong : Heelbo dier self en onder dit dier se voorgeslag. ZA = Suid Afrika of Namibië, DE = Duitsland, AT = Oostenryk, CA = Kanada, FM = Fankryk Montbeliard, FA = Frankryk Abondance.

 3. Pigmentklassifikasie van ooglede van beide oë : = geen of minder as 50% ooglidpigmentasie, = gepigmenteerde ooglede (meer as 50%)en = pigment rondom oë in vorm van ‘brille’. Geen letters = Buitelandse diere of diere wat nie gepunt is nie. Weer eens heelbo dier se eie klassifikasie en onder dit die spesifieke voorouer.

 4. BAIE BELANGRIK! Identifikasie-tatoeëerletters/syfers wat in die dier se oor getatoeëer is. Kontroleer dit altyd. Gebruik dit om die dier se jongste besonderhede op die Simmentaler-tuisblad na te slaan – tik die letters/syfers presies soos hier in die veld “animal identifier’.

 5. Dier is in hierdie kuddeboekafdeling geregistreer: SP = “Stud Book proper” of ten volle geregistreerd, = Hulpstamboek B (SP-bul X hulpstamboek A-koei) en = Hulpstamboek A-koei

 6. Poenskopstatus deur keurder of teler toegeken:  = Natuurlike poena, = ‘Scurs’ of los horinkies (word eers vanaf Aug 2007 toegeken – voorheen was hulle P) en PP = Dubbel-poena of homosigoot (hierdie toekenning word deur kantoor gekontroleer en geskied op aansoek van eienaar)

 7. Net op wit sertifikaat = Die datum waarop dié dier op voorkoms deur ‘n raskenner goedgekeur en dus geregistreer is.

 8. Die datum waarop die teelwaardes of BTWs verwerk is (sien 9 hieronder).  LW – sorg altyd dat u die jongste teelwaardes gebruik. Indien sertifikaat ou waardes aandui, kan u die nuutste BTWs só naslaan - kliek hier.

 9. Hier is die teelwaardes of BTWs van die dier. Dit is die beste voorspeller van hoe ‘n dier gaan teel.  Kommentaar hieronder oor die benamings in rooi op die sertifikaat.

  Birth = Alhoewel die geboortegewig van ‘n bul as riglyn vir kalwingsprobleme gebruik kan word, is die geboortegewig-teelwaarde wat hier verskyn ‘n baie beter beraming van sy kalwers se gewig, aangesien dit die ouderdom en akondisie van die moeder en gewigte van die familie in ag neem. Hoe laer hierdie syfer, hoe ligter die kalwers. Te lig is egter ook nie wenslik nie, omdat dit met lae groei (ligte speenkalwers) geassosieer word. Raadpleeg dus die ideale teelwaardes van die Simmentaler. Ons verkies ‘n geboortegewig teelwaarde wat nie te laag of te hoog is nie. Onthou – hoe laer die geboortegewig teelwaarde, hoe laer die verwagte geboortegewig. Lees hier meer oor die geboortegewig-teelwaarde.

  200 = Die 200-dae gewig of speengewig. ‘n Hoë syfer hier is belangrik vir die teel van swaar speenkalwers. 200-dae is geneties verwant aan 400- en 600-dae gewigte.

  400 = Die 400-dae teelwaarde voorspel die jaaroud gewig van sy nageslag en is baie belangrik vir voerkrale. Dit is geneties verwant aan 200- en 600-dae gewigte.

  600 = Die 600-dae of finale gewigteelwaarde is belangrik vir voerosprodusente.  Hierdie teelwaarde is geneties verwant aan “Cow” hieronder en word gebruik as die cow-teelwaarde ‘n lae akkuraatheid het . By bulle wat vervangingsverse teel moet oordrewe seleksie vir hoë 600-dae teelwaardes egter vermy word, omdat dit gepaard gaan met ‘n toename in voedingbehoeftes en met hoër geboortegewigte. Hier verkies ons die gemiddelde derde op die persentieltabel.

  Cow = Dit is die volwasse koeigewig (MCW = mature cow weight) wat gekoppel is aan koeigrootte en dus onderhouds- of voedingsbehoeftes. Ons streef na vinnige groei tot 400/600 dae en ‘n gemiddelde Cow-teelwaarde (dus middeweg-grootte koeie). ‘n Breë riglyn is dat die cow-teelwaarde verkieslik laer moet wees as die 600-dae teelwaarde.

  Milk = Die 200-dae melkteelwaarde is die beste beraming van die dogters se moedereienskappe, waarvan melk die belangrikste is. Suiwelboere moet asb. NIE hierdie teelwaarde vir ‘melk-in-die-emmer’ gebruik nie. Soos in die persentieltabel uitgebeeld, is ‚n té hoë melkteelwaarde weens konstitusieprobleme nie wenslik nie. Hou ook in gedagte dat ‘n Simmentalerbul met ‘n gemiddelde melkteelwaarde net soveel of meer melk sal teel as ‘n vleisrasbul met ‘n hoë melkteelwaarde.

  CED = Gemak waarmee die dier se kalwers gebore word – hoe hoër die teelwaarde, hoe beter. Lees hier meer oor die kalwingsgemakteelwaarde.

  CEM = Gemak van kalwing van dier se dogters – hoe hoër hoe beter. Ander teelwaardes : Weens ‘n tekort aan spasie op dié sertifikaat word die volgende teelwaardes, indien gemeet, net op die webtuiste en in telersverslae gepubliseer: Die karkaseienskappe, oogspieroppervlakte, marmering, rib- en kruisvetdikte, verkoopbare vleisopbrengs en karkasgewig, sowel as sreproduksie-eienskappe soos skrotumomvang , dragtigheidslengte en dae tot kalwing.

 10. Hierdie persentasie dui die akkuraatheid of betroubaarheid van teelwaarde aan. Hoe hoër hierdie syfer, hoe beter. Aangesien teelwaardes jaarliks deur die toevoeging van meer inligting verander, kan teelwaardes met ‘n lae akkuraatheid nogal baie verander. ‘n Teelwaarde met ‘n lae akkuraatheid is egter ‘n meer akkurate aanwyser van die dier se genetiese waarde as ‘noutydse prestasietoets-indeks of die rou gewig.

 11. Teelwaardes vir (beginnende van bo) vadersvader; vader; vadersmoeder en onderste blokkie moedersvader; moeder en moedersmoeder. By ‘n kalf sonder teelwaarde is die gemiddelde van die vader en moeder se teelwaardes ‘n goeie indikasie van die kalf se genetiese meriete.

 12. Sterre toegeken vir koeie wat in reproduksie- en moedereienskappe uitblink. Minimum getal kalwings is 4 vir *, 5 vir ** en >5 vir ***.

 13. Vader van dier.

 14. Vadersvader van dier en bokant dit sy ouers, ens.

 15. Vadersmoeder met haar ouers, ens.

 16. Moeder van dier.

 17. Moedersvader met ouers, ens.

 18. Moedersmoeder met haar voorgeslag.

 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
© 2003 - 2020 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes