T:  051 446 0580 / 2
F:  086 411 2377
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

 

COVID-19 WEBBLAD

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogus

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2021 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________

(Uit "Polled Simmentals" deur ASA, USA)

Die poenskop-geen (P) is dominant oor die gehoringde geen (p).  Wanneer ‘n dier derhalwe die dominante P-geen van een ouer erf en die resessiewe p-geen van die ander ouer, is dit die dominante P wat in die individu se voorkoms tot uiting kom as die poenskop-eienskap. Die enigste tyd wat die resessiewe horing-geen (p) homself kan uitdruk, is wanneer die dominante P-geen nie teenwoordig is nie.

Daar is drie moontlike gene-kombinasies, nl. PP, Pp en pp en die helfte van elke kombinasie is van elke ouer oorgeërf.

Die PP-individu word na verwys as homosigoties-poenskop, aangesien dit twee identiese gene bevat {“homo’ beteken “dieselfde”).  Dit sal slegs poenskopnageslag verwek ongeag of die ander ouer poenskop of gehoring is, aangesien dit slegs die dominante P-geen besit om na die nageslag oor te dra.  PP-bulle word soms 100% onthoringers genoem.

Die Pp-diere daarenteen is heterosigoties  (“hetero” beteken “nie dieselfde nie”).  In 50 persent gevalle sal die Pp-individu die horing-geen na sy nageslag oordra.

Die pp-dier het horings en is ook homosigoties, aangesien dit twee identiese gene besit.  Hy sal egter altyd slegs die p-geen aan sy nageslag oordra, want dit is al wat hy besit.

Opsommend:

PP x PP = All calves PP
PP x Pp = 50% PP and 50% Pp
PP x pp = 100 Pp
 Pp x pp = 50% Pp and 50% pp
 Pp x Pp  = 25% PP, 50% Pp and 25% pp

Toetskriteria vir Homosigoties-Poenskop

Individuele diere benodig ‘n minimum-vertrouensinterval van 99.9%, gebaseer op ‘n nageslagtoets.  Indien diere enigsins gehoringde kalwers produseer, kan hulle nie as homosigoties-poenskop kwalifiseer nie.  Om die minimum-vertrouensinterval te bereik, moet een van die volgende prosedures gevolg word:

  • ‘n Bul van poenskop-ouers sal die volgende minimum nageslag benodig: 10 poenskop-kalwers van gehoringde koeie, of 25 poenskop-kalwers van bekende heterosigoties-poenskopkoeie, of 38 poenskopkalwers van poenskopkoeie van onbekende genotipe.

  • ‘n Vroulike dier met poenskop-ouers sal ‘n minimum van: 10 poenskopkalwers van gehoringde bulle, of 25 poenskopkalwers van bekende heterosigoties-poenskopbulle benodig.

  • Nageslag van ouers wat beide as homosigoties-poenskop kwalifiseer.

L.W.:  As gevolg van die geslagsbeïnvloede Afrika horing-geen, geld hierdie prosedures nie vir Bos indicus-teling nie.

 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
© 2003 - 2020 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes