T:  051 446 0580 / 2
F:  086 411 2377
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

 

COVID-19 WEBBLAD

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogus

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2021 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________


Soos die geval met Angus, Hereford, Brahman, Holstein en Jersey en baie ander, glo ons dat Simmentaler ook unieke kleureienskappe moet h. Die Genootskap se konstitusie verplig ons om die fenotipiese suiwerheid van die ras te beskerm en dit word deur ons verpligte inspeksiestelsel gemonitor. Terloops Simbra word in hul eie outonome kuddeboek geregistreer en hul rasstandaard verskil van di van Simmentaler.

Ons laat infusie van goeie genetika van ander rasse toe, soos byvoorbeeld uiers van Simmentaler met Rooi Holstein bloed (Europa), poensfaktor (Duitse Pirol) en selfs gladde hare (Simbra) tot die maksimum toegelaat deur die Wreld Simmental-Fleckvieh Federasie (12%). Hierdie diere is egter aan streng inspeksie onderworpe vir, onder andere, tipiese kleur en Simmentaler-tipe. In die praktyk vind hierdie infusie selde plaas, omdat telers gebruik maak van die groot wreldwye binne-rasvariasie.


As die ras sy identiteit verloor, is hyself ook verlore

Hoekom? Beesvleis word hoofsaaklik deur kruisrasse geproduseer, en Simmentaler word veral gebruik om die groeitempo en melk (speengewig) van die kruisraskudde te verbeter. Kommersiёle beesvleisprodusente assosieer hierdie twee belangrike kwaliteite met die kleur en kleurpatroon van die Simmentaler en sy kruisings. As ons hierdie onderskeibare rasidentiteit verloor, sal die ras ook verdwyn.

Kleur kan varieer van donkerrooi tot room, versprei oor die liggaam in willekeurige patrone. Die volgende diere word nie geregistreer nie: swart, heeltemal rooi sonder wit onderlyn en oorwegend wit.

 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
2003 - 2020 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes