T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

 

COVID-19 WEBBLAD

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogus

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2020 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
 

JPD1065 De Vil Claas
Semen gestoor by CRV Xseed

Kontak roy@xseed.co.za of +27 51 444 3350

Kliek hier vir meer inligting

UG13146 Salerika Apollo
Semen gestoor by Taurus Evolution
Kontak ai@taurus-evolution.com of +27 51 430 4515
Kliek hier vir meer inligting

   

UG1333 Salerika Berko
Semen gestoor by Taurus Evolution
Kontak ai@taurus-evolution.com of +27 51 430 4515
Kliek hier vir meer inligting

UG13182 Salerika Utopia
Semen gestoor by Taurus Evolution
Kontak ai@taurus-evolution.com of +27 51 430 4515
Kliek hier vir meer inligting

   

BW13126 Boswald Brad
R100 + BTW per strooitjie
Semen gestoor by Vriesit en Simmentaler Kantoor
Kontak Vriesit info@vriesit.com of +27 12 547 0446
Kontak Kantoor info@simmentaler.org of +27 51 446 0580/2
Kliek hier vir meer inligting

PN12179 Loubser
R100 + BTW per strooitjie
Semen gestoor by Vriesit en Simmentaler Kantoor
Kontak Vriesit info@vriesit.com of +27 12 547 0446
Kontak Kantoor info@simmentaler.org of +27 51 446 0580/2
Kliek hier vir meer inligting

   

UG11209 Bravo
R100 + BTW per strooitjie
Semen gestoor by Vriesit en Simmentaler Kantoor
Kontak Vriesit info@vriesit.com of +27 12 547 0446
Kontak Kantoor info@simmentaler.org of +27 51 446 0580/2
Kliek hier vir meer inligting

E1335 Erico Rolbal
Kliek hier vir meer inligting

 

 

WC1221 Wisp-Will Tiark P
Kliek hier vir meer inligting

AGO1268 Ezau 3
Kliek hier vir meer inligting

 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
2003 - 2020 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes