T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

 

COVID-19 WEBBLAD

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogus

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2021 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________


SIMMENTALER is ingevolge die Wet op Diereverbetering 1998 en deur Węreld Simmentaler Fleckvieh Federasie as ras verklaar. Die rasse wat onder die volgende name in hul land van herkoms bekend staan, sal in Suider-Afrika erken word as Simmentaler en vir registrasie in die Kuddeboek in aanmerking kom:

Abondance, Fleckvieh, Montbeliarde, Pie Rouge, Pezzata Rossa, Simmental en Tachetee.

Die verklaring hieronder is deur die Węreld Simmental Fleckvieh Federasie in Switserland aan Die Registrateur van Diereverbetering, Pretoria gerig:

“This Federation recognizes the Simmentaler/Simbra Cattle Breeders’ Society of Southern Africa as the sole registration authority or institute for Simmentaler/Simbra in South Africa and Namibia. The registration method, requirements for registration and performance testing of the Simmentaler/Simbra Cattle Breeders’ Society of Southern Africa are according to World Simmentaler Fleckvieh Federation Standards.”

‘n Vrye vertaling van bg. lui as volg:

“Hierdie Federasie erken die Simmentaler/Simbra Beestelersgenootskap van Suidelike Afrika as die alleen– registasie-owerheid of instituut vir Simmentaler/Simbra in Suid-Afrika en Namibiё. Die metode van registrasie, vereistes vir registrasie en prestasietoetsing van die Simmentaler/Simbra Beestelersgenootskap van Suidelike Afrika is in ooreenstemming met Węreld Simmentaler Fleckvieh Federasie-standaarde.”

 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
© 2003 - 2020 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes