T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

 

COVID-19 WEBBLAD

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogus

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2020 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

Onderstepoort Boeredag, Februarie 2016

Op 27 Februarie 2016 is n Boeredag by Onderstepoort Vleissentraal veilingskrale in Pretoria gehou. Met ongeveer 400+ boere wat hierdie dag bygewoon het kan dit as n groot sukses aanskou word. Die geleentheid is deur Hans Terblanche van Vleissentraal gerel vir alle beesrasse. Die Simmentalers is verteenwoordig deur Riaan van Zyl (Lorenral, Lynnwoodrif), Amos Hengua (Uitkomst Proefplaas, Grootfontein), Frans Best (Sandrift, Sunward Park) en Philip von Wielligh (Von-Taler, Bela-Bela). Beeste, varke, skape en bokke is uitgestal. Malcolm Moody het die voerkraal-afdeling hanteer en die voordele van om jou kalf op speen af te rond voorgehou. Sietze Smith, rasdirekteur van die Brahman Genootskap, het die stoetbeeste in die ring bespreek. Die boere het baie belangstelling getoon, vele vrae is gevra en beantwoord.  Die Simmentaler uitstalling was indrukwekkend en soos altyd het ons ras goed vertoon in die ring. Na hierdie suksesvolle uitstalling is dit veilig om te s dat baie mense die Simmentaler met nuwe o aanskou. Baie dankie vir elkeen se tyd en moeite om elke Simmentaler liefhebber trots te maak.

Die Vleissentraal span.
Foto - Lizemari de Klerk.

Simmentalers en Brahmane word uitgestal tydens die Onderstepoort Boeredag.

Trotse Simmentaler telers en touleiers.

Simmentaler bul, Onderstepoort Boeredag.
Foto - Lizemari de Klerk.

Simmentaler koei, Onderstepoort Boeredag.
Foto - Lizemari de Klerk.

  

Boere by die Onderstepoort Boeredag.

Boere by die Simmentaler krale
tydens die Boeredag.

Philip von Wielligh en touleiers saam met die Simmentaler bul en koei.

Sietze Smith bespreek stoetbeeste
in die ring.

Simmentaler bul en touleier. Sietze Smith bespreek stoetbeeste in die ring.

  

Sietze Smith bespreek die diere in
die ring.

Onderstepoort Boeredag toeskouers.
Foto - Lizemari de Klerk.

Simmentaler kalf.

Simmentaler koei en kalf.

Boere kry meer inligting rondom die beeste by die Onderstepoort boeredag.

  
       

Philip von Wielligh handig 'n Simmentaler keps oor.

       
  
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
2003 - 2020 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes