T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

 

COVID-19 WEBBLAD

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogus

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2020 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

Nampo 2012

Suid-Afrika se bekendste en grootste dubbeldoel beesras, die Simmentaler, is van die vee wat op die Nampo-Oesdag vertoon is.  Fleckvieh/Simmentaler Smeerkaas (kase lekker én gesond) is vanjaar die eerste keer van dié beesras se melk vervaardig en is aan die besoekers op Nampo Park bekend gestel.

Baie dankie aan almal wat ons by Nampo 2012 besoek het.

Besoekers van  Swaziland at Nampo 2012 André van Eeden van Zambia by Nampo 2012 Fred Dell, Belinda Putter, Petro Ferreira en Schullie Schulenburg Beefmaster het ook kom proe aan die Flechvieh/Simmentaler Smeerkaas Carli Nel by Nampo 2012
  
Belinda Putter, Jannie du Plessis & Petro Ferreira Jannie du Plessis proe die  Fleckvieh/Simmentaler Smeerkaas by Carli Nel Ons Fleckvieh/Simmentaler Smeerkaas-meisie - Carli Nel Simmentalers Farmers Weekly het kom kuier
  
Simmentaler Parade by Nampo 2012 Simmentaler Stal Simmentaler Kalf Besoekers Belinda Putter en 'n Cheetah
  
Nog Cheetahs kom kuier Ludwig van der Merwe Cheetahs besoek stalletjie Inkleurkompetisie Skoolgroep
  
 
JAM Slabbert & Fred Dell Tiny, Carli Nel en Albert van Veeplaas Carli Nel en besoekers van New Zealand Jack and Robyn Leeuwenburg van New Zealand saam met Carli Nel  
 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
© 2003 - 2020 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes