T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

 

COVID-19 WEBBLAD

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogus

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2020 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

Henneman Boerevereniging Vleisbeesdag

Die Simmentaler Genootskap is trots om op 10 Februarie 2016 deel te kon wees van die Henneman Boerevereniging se Vleisbeesdag. Gassprekers tydens hierdie geleentheid sluit in Flaf Lauwrens (Hoofbestuurder Simmentaler Genootskap), Hennie Viljoen (BreedPlan Beesboer van die Jaar en bekende Simmentaler teler) asook Amari Bornman (Veekundige Simmentaler Genootskap). Gedurende die Vleisbeesdag is Louw Steytler ook gegroet as President van Graan SA. Baie dankie aan Willem Botha van Tendele Simmentalers wat sy beeste by die geleentheid uitgestal het. Dit was n suksesvolle dag met 100+ toeskouers. Daar was baie belangstelling in ons Simmentaler-ras.

Gasspreker Amari Bornman, Veekundige Simmentaler Genootskap.

Gasspreker Hennie Viljoen,
BreedPlan Beesboer van die Jaar asook bekende Simmentaler teler.

Louw Steytler is gegroet as President van Graan SA.

Tendele Simmentalers uitstalling.

Toeskouers kyk na die Simmentalers in die kraal.

  
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
2003 - 2020 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes