T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Private Bag X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 

 

It's that time of the year again! Join us at our annual National SIM Auction on Thursday, 6 September 2018 at 11:00 at the Kroon Boma, Kroonstad. Don't miss out on some of the best genetics from around the country - all in one place! Online sale catalogue available soon!  /  Dis weer daardie tyd van die jaar! Sluit by ons aan by ons jaarlikse Nasionale SIM-veiling op Donderdag, 6 September 2018 om 11:00 by die Kroon Boma, Kroonstad. Moenie van die beste genetika van regoor die land misloop nie - alles op een plek! Aanlyn katalogus binnekort beskikbaar!