T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse

     Semen Katalogusse

         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

         ___________________________________________________________________________________________
 

     2018 Kalender
     Skou Datums

         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
   

           Wilsunel Totale Uitverkoping - 22 Maart 2018
           Multisim Produksieveiling - 05 April 2018
           Gulland Bulveiling - 25 Julie 2018
           Mahne & Mahne Produksieveiling - 29 Augustus 2018


 
19
MRT
 
 

  Skoue:  Vryburg Skou Katalogus

08
MRT
 
 

  Skoue:  Ottosdal Skou Katalogus

03
MRT
 
 

  Skoue:  Skou Beoordelaars

28
FEB
 
 

  Uitslae:  Central Select Veiling

23
FEB
 
 

  Gallery:  Februarie 2018 - KZN Klub Toer

19
FEB
 
 

  Gallery:  Sannieshof kry Simmentalers
  Uitslae:  2018 Riversdal Skou

16
FEB
 
 

  Uitslae:  Wayside Presitge Veiling
  Videos:  Veeplaas Sannieshof Simmentaler-kudde

12
FEB
 
 

  Ras:  Persentiel Tabel
  Ras:  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers

30
JAN
 
 

  Artikels:  Die verhaal van die Simmentaler-embleem
  Artikels:  ín Terugblik op 40 jaar se Simmentaler-skoue

22
DES
 
 

  Publikasies:  2017 Simmentaler Joernaal

14
DES
 
 

  Publikasies:  2017 Desember Nuusbrief
  Uitslae:  3 van die Bestes Bulveiling

07
DES
 
 

  Skoue:  2018 Skouklasse (Afr + Eng)

29
NOV
 
 

  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers 

24
NOV
 
 

  Uitslae:  Warmbad Skou 2017

20
NOV
 
 

  Uitslae:  November Bulveiling
  Uitslae:  Noordelike Bulveiling

15
NOV
 
 

  2017 Persentiel Tabel
  Vorms:  Koeikaarte
  Skoue:  2018 Skou Datums
  Uitslae:  Northern Select Veiling
  Uitslae:  Sim Xtravaganza Veiling
  Uitslae:  Hochfeld Gesamentlike Veiling
  Uitslae:  Paresis Veiling
    

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

____________________________________________________________________________________________________________________________________


 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 


2017 Simmentaler Joernaal

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



         
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 




© 2003 - 2018 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes