T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse

     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2017 Kalender
     Skou Datums

  
  

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 
   


 

      Superior Genetics Simmentaler Veiling - 25 / 08 / 2017
      LP Becker & Seuns Produksieveiling - 07 / 09 / 2017
      Nasionale Simmentaler Veiling, SIM Week - 07 / 09 / 2017
      3 van die Bestes Simmentaler Veiling - 13 / 09 / 2017
      Tendele Simmentaler Veiling - 21 / 09 / 2017
      Leeupoort Simmentaler Veiling - 26 / 09 / 2017
      Ai-Ai Simmentaler Produksieveiling - 13 / 10 / 2017 
22
AUG
 
 

  Skoue:  George Skou Katalogus

10
AUG
 
 

  Uitslae:  Sky-Sim Veiling
  Uitslae:  Gesamentlike Simmentaler Veiling

02
AUG
 
 

  Uitslae:  Tri-Bul Veiling

27
JUL
 
 

  Uitslae:  OTVL Bulveiling

27
JUN
 
 

  Artikels:  Sů fnuik beesboer swak mielieprys

26
JUN
 
 

  Artikels:  VelaRose Boeredag - Groot Suksesverhaal

21
JUN
 
 

  Nuusbriewe:  Junie Nuusbrief
  Artikels:  Genetiese Koppeling

19
JUN
 
 

  Publikasies:  SIM Handleiding

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

As Suidelike Afrika se vernaamste beestelersgenootskap, wil ons graag bates en dienste skep wat Ďn voordeel vir almal inhou - ons kliŽnte (intern, sowel as ekstern), ons lede, ons Genootskap, die kommersiŽle bees- en melkboer, sowel as die lande waaraan ons kundigheid en dienste verskaf.

Die Sim Genootskap se nuwe visie beskryf die weg wat die Genootskap in die volgende paar jaar wil volg. Dit is Ďn duidelike omskrywing van die doelwitte wat ons wil bereik. Alle strategiese besluite word op die visie gebaseer.

Die Genootskap se waardes beskryf die benadering en die manier waarop ons wil werk om ons doelwitte te bereik. Dit stel die standaard wat ons wil volg, die hoogtemerk waarteen ons onsself wil meet en wat ons uiteindelik gebruik om die besigheidskern te vorm van hoe ons binne die boerderygemeenskap leef en werk, hetsy plaaslik of internasionaal.

Saam vorm ons visie en waardes die raamwerk vir al ons besluite en aktiwiteite. Dit dien as Ďn oriŽntasie en Ďn riglyn vir leierskap, en definieer ons korporatiewe kultuur.

Die Genootskap se beginsels is Ďn amptelike verklaring van hoe ons sake op Ďn dag-tot-dag basis wil bestuur.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|________________________________________________________________
  
 
         
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2016 / 2017 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
© 2003 - 2017 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes