T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________

Suid-Afrika

Raseksaminatore    
L J Angus Posbus 57, Arlington 9602 082 805 5101
I A Currin Posbus 157, Mooi River 3300 082 562 3212
F W Dell Posbus 552, Ficksburg 9730 082 926 0716
C H Derksen Posbus 350, Viljoenskroon 9520 082 415 0515
D J Erasmus Posbus 16, Delareyville, 2770 083 297 6165
J F Kluyts * Posbus 6384, Oberholzer 2502 082 956 7485
J G J Lauwrens * Posbus 62, Christiana 2680   082 442 2083
C J Lee * Posbus 813, Thabazimbi 0380  083 417 8342
E E Schulenburg Posbus 456, Coligny 2725 083 388 0518
S Schulenburg *  Privaatsak X 7002, Langehovenpark, 9330 083 391 8864
Dr N Schutte * Highstraat 178, Ashley Gardens, Pta 0081 082 807 1539
J P Swanepoel   Posbus 190, Senekal 9600 083 301 2656
J H van Biljon   Posbus 17, Vergeleë, 8622  083 379 9307
Dr J S H van der Lingen Posbus 17, Frankfort 9830 082 490 5028
N Venter Snr Posbus 916, Ventersdorp, 2710 082 789 2781
W J Volschenk Posbus 7060, Middelburg, 1050  082 414 1886
A J Wiid Posbus 333, Hopetown, 8750 082 923 1308
A G Odendaal *  Posbus 245, Villiers 9840 083 462 2148
D Thornton * Posbus 502, Montagu, 6720 083 270 6502
J Maré Posbus 203, Hartbeesfontein, 2600 082 388 4294
M Seyfferdt Bloemfontein 073 291 2516
     
Senior Beoordelaars    
J Herholdt   Posbus 1313, Malelane, 1320 082 771 4036
C B Marais * Posbus 70040, Mieder Park 2527 083 206 2500
J F Nel * Posbus 740, Schweizer Reneke 2780 083 378 8636
W A J Pretorius * Posbus 39, Villiers 9840

082 788 5365

H van der Merwe * Posbus 356, Bothaville, 9660 073 436 8962
A G Odendaal (Jnr) Posbus 17, Villiers, 9840  082 743 9832
W F O’Brien Posbus 266, Mokopane, 0600 082 859 7329

K Baxter *

Posbus 279, Piet Retief, 2380 072 469 5533
     
Senior Beoordelaar Kandidate  
P Herbst * Posbus 457, Ermelo, 2350  082 851 7935
G Nienaber  Posbus 2131, Rustenburg, 0300  082 808 6390
P Oelofse Posbus 1760, Lichtenburg, 2740  079 275 9695
P Loubser Posbus 1200, Malmesbury, 7300  082 368 9856
M Nel Jr. Posbus 129, Coligny, 2725 083 983 7280
Nico Venter Jnr Posbus 916, Ventersdorp, 2710 079 354 0006
     
Namibië    
     
Raseksaminatore    
B Dorfling * Posbus 1231, Grootfontein 00264 67 242 999(h) / 243586(w)
R E F Rusch * Posbus 2992, Windhoek 00264 61 233 345 / 252 922
H G S Voigts Posbus 90833, Windhoek  00264 62 540 419 / 81 124 4430
     
Senior Beoordelaars    
K I Günzel Posbus 143, Grootfontein  00264 67 240 272 / 81 129 0273
K Lepen * Posbus 24508, Windhoek 00264 61 290 9220(w)/252 973(h)
J A Pretorius * Posbus 624, Gobabis 00264 62 568 934
H Prinsloo   Posbus 267, Gobabis 00264 812 928 814
P Tjaimba Posbus 1454, Gobabis  00264 812 930 493  
D Walters   Posbus 9114, Eros, Windhoek 00264 61 233 357 / 81 127 0300
L J C Swart P O Box 2043, Otjiwarongo 00264 67 307 285
P Klein  Posbus 35342, Kleine Kuppe 00264 811 286 731
D Metzger  Posbus 9818, Windhoek 00264 811 289 017
T Cocklin Posbus 9084, Eros 00264 811 276 791
     
Senior Beoordelaar Kandidate  
A K Hengua    Posbus 297, Grootfontein 00264 67 243 926 /  81 249 6335
E Hoff  Posbus 2247, Windhoek      00264 811 285 558
A de Koning  Posbus 283, Grootfontein  00264 813 222 244
D Kaiser  Posbus 86, Otjiwarongo  00264 818 024 321
E Lottering  Posbus 473, Gobabis 00264 814 199 299
F Pretorius Posbus 624, Gobabis 00264 812 898 013

* Onaktief

 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
© 2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes