T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2017 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________


Die Standaard van Voortreflikheid van Ďn ras is Ďn beskrywende handleiding wat alleenlik op voorkoms gebaseer is en deur telers en beoordelaars gebruik word vir die identifisering van diere met gewenste eienskappe.

Waar terme soos goed, sterk, mooi, ensovoorts gebruik word, beteken dit dat dit tot beter funksionele doeltreffendheid bydra.

Algemene Voorkom

1.  Rasegtheid
Kenmerkende eienskappe moet aan hierdie Standaard van Voortreflikheid voldoen.

2.  Tipe en balans
'n Dubbeldoel dier wat die goeie eienskappe van beide vleis en melk in 'n hoŽ mate besit. Diere moet duidelike geslagegtheid toon met goeie raamwerk, lengte, breedte, diepte, kapasiteit, balans en simmetriese belyning. Bulle meer gespierd as vroulike diere.

3.  Karakter
Temperament:  Kalm en rustig met lewenslustige voorkoms.
Geslagegtheid:
Bul:  Sterk, manlik met goeie algehele spierontwikkeling veral oor voorarm, skouer, oogspier en agterkwart; geen oortollige vet, veral in die flanke, borsstuk en om die stertwortel; goed ontwikkelde, eenvormige teelballe wat nie laer as die hak hang nie, skede nie loshangend nie. Ouer bulle ontwikkel swaarder en meer gespierd in voorkwart. Haarbedekking aan die nek en kop langer en growwer as vroulike diere.

Vroulike:  Vroulike voorkoms, wigvormig van liggaamsprofiel veral wanneer in melk; nie

Dier:  oorbespierd nie en ook nie oormatig groot en swaar nie; geen oormatige vetaanpakking aan enige deel van die liggaam nie; goed ontwikkelde geslagsorgane; verse sigbare uier- en speenontwikkeling.

4.  Kwaliteit:
Gewrigte ferm en droog; haar van gladde tekstuur; vel beweeglik, dik en soepel; kloue sterk met goeie kwaliteit en tekstuur.
 

Bouvorm

1.  Kop en nek
Kop:  Genoegsame breedte met 'n matige lengte, vertoon effens hol tussen die oŽ.

Voorkop:
  Goeie breedte tussen die oŽ, effens smaller na die kruin.
Oogbanke:
  Prominent, groot met beweeglike, geplooide dik vel om die oŽ.
Neusbeen:
  Breed, ovaal en sterk.
Bek:
  Breed en sterk met breŽ lippe.
Neusgate:
  Groot en ovaal.
Tande:
  Groot en sterk, voortande wat goed op snyvlak sluit.
Horings:
  Goeie kwaliteit en tekstuur, geen diskriminasie teen onthoringde of natuurlike poenskop diere nie.
Ore:
  Groot, beweeglik, fyn van tekstuur, bedek met lang hare aan die boonste binne gedeelte.
OŽ:
  Groot, helder met 'n rustige uitdrukking en beweeglike ooglede.
Kake:
  Diep en sterk, goed ontwikkeld en wange nie vlesig.
Nek:
  Middelmatige lengte en diep, goed aangesluit aan die kop en skouers en meer ontwikkeld by bulle. Los, geplooide nekvel en keelvel wat onder die kakebeen begin en tot onder die bors deurloop.

2.  Voorkwart
Skouers:
  Bladbeen loop effens skuins na vore, van bo na onder, met die gewenste ronding en sterk spieraanhegtings aan die borskas, kambeen en nek. Goeie breedte tussen skouerknoppe, maar nie prominent nie. Borsdiepte in goeie verhouding tot  kambeenhoogte,  d.w.s.  'n  goeie  relatiewe  borsdiepte  en -breedte. Goed gespierde voorarm by bulle.

3.  Middelstuk
Lank, breed en diep met goeie ribsprong (d.w.s. kapasiteit), moet vol aansluit by voor- en agterkwart.
Rug:
  Reguit, lank, breed en vol gespierd. In die profiel is die ruglyn nie noodwendig reguit nie as gevolg van prominente lendespier-ontwikkeling, veral by bulle.
Lende:
  Breed en sterk gespierd.
Ribbes:
  Breed, lank en goed gewelf, effens geboŽ na agter. 

4.  Agterkwart
Lank, breed en diep met goed ontwikkelde spiere wat die agterkwart stewig aansluit aan die middelstuk. By bulle is die raamwerk bedek met spiere, maar by koeie kan die heupe ietwat sigbaar wees. Heupe wyd en in verhouding met die res van die liggaam. Goeie draaibeen- en sitbeenwydte. Kruis lank en breed, sak effe na die sitbene. Dye breed, goed gespierd en strek laer af as die lies na 'n goed ontwikkelde tweede dy. Stertwortel reguit horisontaal, maar mag effe hoog aangeheg wees. Stert lank met 'n groot stertkwas.

5.  Bene, kloue, stand en gang
Bene:
  Sterk, ovaal en wyd geplaas om 'n maklike gang te bevorder.
Gewrigte:
  Sterk, goed ontwikkel en droog.
Hakgewrigte:
  Breed, sterk en droog met die korrekte hoek en goed ontwikkelde hakskeensening.
Kootgewrigte:
  Sterk, droog en veerkragtig met die regte hoek.
Kloue:
  Eenvormig, middelmatig groot, ovaal, diep en geslote.

6.  Uier en spene
'n Ruim, goed aangehegte kwaliteit uier met hoŽ produksie-aanduidings, d.w.s. lank, wyd, middelmatig diep met goed gebalanseerde kwarte. Uier is bedek met kort, sagte, syagtige hare. 'n Soepel en elastiese tekstuur. Verse moet uier- en speenontwikkeling toon.
Spene:  Eenvormig, silindries met 'n goeie lengte en grootte.
Melkare:
  Goed ontwikkel, lank kronkelend met grootmelkputjies.

7.  Geslagsorgane
Vroulik:
  Goed ontwikkeld.
Bulle:
  Teelballe ferm, ewe groot, goed ontwikkel met redelike kort saadstring. Beheerbare skede, kort tot middelmatige grootte, opening moet na voor wys.

8.  Vel en hare
Dik, ruim, soepel en los vel met kort glansende hare met inagneming van seisoen en ouderdom.

9.  Kleur en pigmentasie
Voldoende pigment, haarkleur kan varieer van donkerrooi tot roomkleurig, wit kolle of vlekke kan in enige partroon onreŽlmatig oor die liggaam versprei wees.  Gepigmenteerde ooglede is wenslik. NeusspieŽl vleeskleurig of bruingekleurd - blou kolle op die neusspieŽl is toelaatbaar.
Kloue:  Roomkleurig tot donkerbruin. 

10.  Grootte en gewig
Diere moet goed gegroei wees vir hulle ouderdom.
 

Diskriminasie en Diskwalifikasies (Afhangend van graad van afwyking) 

Die klem moet op funksionele doeltreffendheid val.  Diere met erflike gebreke of ander afwykings wat die funksionele doeltreffendheid van die dier benadeel moet, ingevolge die konstitusie, afgekeur word.

 • Enige tekens van onsuiwerheid.

 • Diere wat oorheersend wit is, veral by bulle.

 • Wollerige en/of kroes haarbedekking of waar die evaluering daarvan verbloem word.

 • Onderontwikkelde oogbanke, veral by bulle.

 • Vroulike diere met manlike of osagtige voorkoms. Verse met swak uier- en speenontwikkeling.

 • Bulle met vroulike of osagtige voorkoms.

 • Misvormde geslagsorgane of testesomvang onder vasgestelde minimum.

 • Oormatige skedevel en/of prolaps van die voorhuid.

 • Dun en stywe vel, veral by bulle.

 • Enige strukturele gebreke.

 • Swak gang en stand.

 • Ponieagtigheid.

 • Rankerigheid.

 • Swak of oormatige bespiering.

 • 'n Te fyn of te growwe beenstruktuur.

 • Smal, regop hakke met onderontwikkelde hakskeensening.

 • Plat, hang of dakvormige kruis.

 • Swak temperament.

 • Wanbalans.

 • Teelballe wat laer as die hak hang.

 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2016 / 2017 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
© 2003 - 2017 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes