T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________

Om die belange van telers op n streekbasis te behartig is Klubs en Studiegroepe gestig.  Hierdie instansies  rel oder andere  boeredae, opleidingskursusse, skoue en streeksveilings.  Nader gerus die Voorsitter naaste aan u:

Vryburg Simmentaler / Simbra Klub
Rieks Esterhuizen
Sel:  082 926 7757
E-pos:
  elriza10@yahoo.com

KZN Simmentaler / Simbra Klub
Bruce Taylor
Cell:  084 585 0508
E-mail:  
kznsimmclub@gmail.com

Bosveld Sim-Studiegroep
Willie OBrien
Sel:  082 859 7329
E-pos:  Inafrica@vodamail.co.za

Prosim Studiegroep
Gert Nienaber
Cell:  082 808 6390
E-mail:  gertnienaber@yahoo.com

Overvaal Studiegroep
Riaan Odendaal
Sel:  082 743 9832
E-pos:  riaano@technichem.co.za

Wes-Kaap Simmentaler/Simbra Klub
Jamie Berger
Sel:  084 410 3703
E-pos:  jamie.d.berger@gmail.com    wksimklub@gmail.com

Oos-Kaap Simmentaler / Simbra Klub
Marius Potgieter
Sel:  083 659 8285
Epos:  marichelles@discoverymail.co.za

Kalahari Sim Studiegroep
Andries Roelofse
Sel:  082 415 7358
E-pos:  ajroelofse@vodamail.co.za

Namibi
Bertus Walters
Tel: 00264 811 270 300
E-mail:  bertus@securitas.com.na

 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes