T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

Worcester Skou 2014

Datum:  30 - 31 Januarie 2014
Beoordelaars:  Erich Schulenburg & Jan van Biljon
7
Vertoners - 99 Diere

Senior Kampioen
  

Naam:  Kyksim Anpe
ID: 
KS1049
Eienaar: 
Streicher Swart
Kontak: 
27825724759
 

Reserwe Senior Kampioen
Bul

Naam:  Boswald Exzibit Poena
ID: 
BW07177
Eienaar: 
Badsberg Stoet
Kontak: 
27828955371

Reserve Junior Kampioen
Bul

Naam:  Simberg Handru
ID: 
JS123
Eienaar: 
JD Berger
Kontak: 
27844103703 

Junior & BLUP Kampioen
Bul

Naam:  Milagro Keizer
ID: 
ACM1122
Eienaar: 
Andrew Masterson Familie Trust
Kontak: 
27823211462 

Super Kampioen Koei
  

Naam:  Simlee Monsa
ID: 
CE0951
Eienaar: 
B M Botha
Kontak: 
27824402763

  
Senior Kampioen Koei
  

Naam:  Kyksim Barus
ID: 
KS1015
Eienaar: 
Streicher Swart
Kontak: 
27825724759

Reserve Senior Kampioen
Koei

Naam:  Leeupoort Astro
ID: 
PN07400
Eienaar: 
B M Botha
Kontak: 
27824402763

Junior Kampioen Koei 
    

Naam:  Milagro 1142
ID: 
ACM1142
Eienaar: 
Andrew Masterson Familie Trust
Kontak: 
27823211462 

Reserwe Junior Kampioen
Koei
 

Naam:  Locheim Zellie
ID: 
WDW1143
Eienaar: 
H W de Waal
Kontak: 
27827830011 

Senior Uier
  

Naam:  Van-Imhoff Mieke
ID: 
VIS093
Eienaar: 
P G Loubser
Kontak: 
27823689856 

  
       
Junior Uier

Naam:  Van-Imhoff First Parvai
ID: 
VIS114
Eienaar: 
P G Loubser
Kontak: 
27823689856 

       
 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes