T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

Worcester Skou 2013

Beoordelaar:  Callie Lee en Dewald Walters
13 Vertoners
- 98 Diere

Junior en Reserwe Groot Kampioen Bul

Naam:  Milagro Jan-Jan 1026 P
ID: 
ACM1026
Eienaar: 
Andrew Masterson Trust
Kontak: 
27823211462 

Reserwe Junior Kampioen Bul
 

Naam:  Leeupoort Boshoff
ID: 
PN11357
Eienaar: 
PJ Nienaber
Kontak: 
27828086390

Senior en Groot Kampioen Bul
  

Naam:  Leeupoort Zagreb
ID: 
PN09581
Eienaar: 
PJ Nienaber
Kontak: 
27828086390

Reserwe Senior Kampioen Bul
  

Naam:  Stansim Jan Sak
ID: 
CSS09144
Eienaar: 
Stansim Simmentalers
Kontak: 
27827770250

BLUP Kampioen Bul
  

Naam:  Stansim Jonty
ID: 
CSS10206
Eienaar: 
Stansim Simmentalers
Kontak: 
27827770250 

  
Junior en Reserwe Groot Kampioen Koei

Naam:  Kyksim Barus
ID: 
KS1015
Eienaar: 
Streicher Swart
Kontak: 
27825724759

Reserwe Junior Kampioen Koei
  

Naam:  Kyksim Roos
ID: 
KS1011
Eienaar: 
Streicher Swart
Kontak: 
27825724759

Senior en Groot Kampioen
 

Naam:  Salerika UG07262 M
ID: 
UG07262
Eienaar: 
BM Botha
Kontak: 
27824402763

Reserwe Senior Kampioen
 

Naam:  Milagro Sandra 0935
ID: 
ACM0935
Eienaar: 
Andrew Masterson Trust
Kontak: 
27823211462 

Superkoei
 

Naam:  Leeupoort Mooiz
ID: 
PN08491
Eienaar: 
BM Botha
Kontak: 
27824402763

 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes