T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

Worcester Skou 2012

      ●  PDF Weergawe

Junior en Groot Kampioen Bul
            

Naam:  Locheim Zerion P
ID: 
WDW1025
Eienaar: 
HW de Waal
Kontak: 
+27 82 783 0011

Reserwe Junior & Reserwe Groot Kampioen Bul

Naam:  Badsberg Els
ID: 
BBS102
Eienaar: 
Badsberg Stoet
Kontak: 
+27 82 895 5371

Senior Kampioen Bul
        

Naam:  Locheim Bishop
ID: 
WDW0848
Eienaar: 
HW de Waal
Kontak: 
+27 82 783 0011

Blup Teelwaarde Kampioen Bul
      

Naam:  Badsberg Antonie
ID: 
BBS1026
Eienaar: 
Badsberg Stoet
Kontak: 
+27 82 895 5371

Junior en Reserwe Groot Kampioen Koei

Naam:  Van-Imhoff Mieke
ID: 
VIS093 
Eienaar: 
PG Loubser
Kontak: 
+27 82 368 9856

         
   
Reserwe Junior Kampioen
Koei

Naam:  Simberg Sadau
ID: 
JS1015
Eienaar: 
JD Berger
Kontak: 
+27 84 410 3703

Senior en Groot Kampioen
Koei

Naam:  Kyksim Anbal
ID: 
KS0560
Eienaar: 
JD Berger
Kontak: 
+27 84 410 3703

Reserwe Senior Kampioen, Superkoei en Beste Uier

Naam:  Van-Imhoff First Daughter
ID: 
VIS071
Eienaar: 
PG Loubser
Kontak: 
+27 82 368 9856 

   
 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes