T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

Worcester Skou 2011

27 Januarie 2011
Beoordelaar:  C Goosen

Geen foto beskikbaar

Geen foto beskikbaar

Junior & Groot Kampion Bul

Naam:  Stansim Honeymoon Breba
ID: 
CSS0822
Eienaar: 
Stansim Simmentalers
Kontak: 
+27 82 777 0250

 Reserwe Junior en Reserwe Groot Kampioen Bul

Naam:  Badsberg Kaines
ID: 
BBS095
Eienaar: 
Badsberg Stoet
Kontak:  +
27 82 895 5371

Senior & Reserwe Groot Kampion Koei

Naam:  Kyksim Anabal
ID: 
KS0560
Eienaar: 
JD Berger
Kontak: 
+27 84 410 3703 

Reserwe Senior Kampion Koei

Naam:  Badsberg Malie
ID: 
BBS055
Eienaar: 
Badsberg Stoet
Kontak: 
+27 82 895 5371

Junior & Groot Kampioen Koei

Naam:  Van-Imhoff Sorita
ID: 
VIS084
Eienaar: 
PG Loubser
Kontak: 
+27 82 368 9856 

         

Geen foto beskikbaar

       
Reserwe Junior Kampioen Koei

Naam:  Van-Imhoff Stella
ID: 
VIS083
Eienaar: 
PG Loubser
Kontak:  +
27 82 368 9856 

       
 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes