T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

Windhoek Skou 2016

Datum:  01 October 2016
Beoordelaars:  D Erasmus, A de Koning, D Kaiser

Geen foto beskikbaar

SENIOR & RAS KAMPIOEN BUL

Naam:  Ibenstein Sojus MK 1308
ID: 
MK138
Eienaar: 
R Krafft

RESERWE SENIOR & RESERWE
RAS KAMPIOEN BUL

Naam:  Dorsim Difflock
ID: 
WEH127
Eienaar: 
Promatria Buschbrunn Stud

JUNIOR KAMPIOEN BUL

Naam:  Neu-Heusis Silvio B
ID: 
NH1332
Eienaar: 
EEO Hoff

RESERWE JUNIOR KAMPIOEN BUL

Naam:  Walsim Bahram
ID: 
WAL152
Eienaar: 
Walsim Stud

KALF KAMPIOEN BUL

Naam:  Walsim Kacey
ID: 
WAL1520
Eienaar: 
Walsim Stud

  

Geen foto beskikbaar

Geen foto beskikbaar

Geen foto beskikbaar

RESERWE KALF KAMPIOEN BUL

Naam:  Walsim Primarius
ID: 
WAL1563
Eienaar: 
Walsim Stud

SENIOR & RAS KAMPIOEN KOEI

Naam:  Ibenstein MK08002
ID: 
MK082
Eienaar: 
R Krafft

RESERWE SENIOR & RESERWE
RAS KAMPIOEN KOEI

Naam:  Voigtland GV11223
ID: 
GV11223
Eienaar: 
HGS Voigts

JUNIOR KAMPIOEN VERS

Naam:  Ibenstein Simone MK1422
ID: 
MK1422
Eienaar: 
R Krafft

RESERWE JUNIOR KAMPIOEN VERS

Naam:  Walsim Mabel
ID: 
WAL1413
Eienaar: 
Walsim Stud

 

 

 

 

 

Geen foto beskikbaar

   

KALF KAMPIOEN VERS

Naam:  Okorusengo ATS153
ID: 
ATS153
Eienaar: 
AV Tjihero

RESERWE KALF KAMPIOEN VERS

Naam:  Prom-Buschbrunn Bigie
ID: 
SW1548
Eienaar: 
Promatria Buschbrunn Stud

SUPER KOEI

Naam:  Walsim Belinda
ID: 
WAL084
Eienaar: 
Walsim Stud

   
 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes