T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

Windhoek Skou 2015

Datum:  29 September 2015
Beoordelaars:  Martin Seyffredt, Tinus Cocklin & Diethelm Metzger

Geen foto beskikbaar

KALF KAMPIOEN BUL

Naam:  WAL1434
ID: 
Walsim Nacoma
Eienaar: 
Walsim Stud

RESERWE KALF KAMPIOEN BUL

Naam:  WAL1464
ID: 
Walsim Naim
Eienaar: 
Walsim Stud

JUNIOR & RAS KAMPIOEN BUL

Naam:  MK138
ID: 
Ibenstein Sojus MK1308
Eienaar: 
R Krafft

RESERWE JUNIOR & RESERWE RAS KAMPIOEN BUL

Naam:  WAL1263
ID: 
Walsim Norwich
Eienaar: 
Walsim Stud

SENIOR KAMPIOEN BUL

Naam:  GV0784
ID: 
Voigtland Nitro
Eienaar: 
HGS Voigts

  

Geen foto beskikbaar

RESERWE SENIOR KAMPIOEN BUL

Naam:  WEH127
ID: 
Dorsim Difflock
Eienaar: 
S Martin

KALF KAMPIOEN VERS

Naam:  SW1445
ID: 
Prom-Buschbrunn Emar
Eienaar: 
S Martin

JUNIOR KAMPIOEN VERS

Naam:  SW13500
ID: 
Prom-Buschbrunn Charlane
Eienaar: 
S Martin

RESERWE JUNIOR KAMPIOEN VERS

Naam:  WAL1335
ID: 
Walsim Charnette
Eienaar: 
Walsim Stud

SENIOR & RAS KAMPIOEN KOEI

Naam:  GV11223
ID: 
Voigtland GV11223
Eienaar: 
HGS Voigts

 
       

RESERWE SENIOR & RESERWE RAS KAMPIOEN KOEI

Naam:  HO125
ID: 
Holzer Azel
Eienaar: 
HGS Voigts

       
 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes