T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

Windhoek Skou 2013

1 Oktober 2013
Beoordelaars:  M Seyfferdt, K GŁnzel en D Kaiser    
7 Vertoners - 64 Diere

Senior en Ras Kampioen Bul

Naam:  Mbuende Hero
ID: 
MM0856
Eienaar: 
KM Mbuende
Kontak: 
00264811241088 

Reserwe Senior Kampioen Bul

Naam:  Walsim Nestor
ID: 
WAL1010
Eienaar: 
Walsim Stud
Kontak: 
00264811270300

Junior Kampioen Bul

Naam:  Neu-Heusis Pumuckel
ID: 
NH1113
Eienaar: 
EEO Hoff
Kontak: 
00264811285558 

Reserwe Junior Kampioen Bul

Naam:  Mbuende Hobby
ID: 
MM1176
Eienaar: 
KM Mbuende
Kontak: 
00264811241088 

Kalf Kampioen Bul

Naam:  Prom-Buschbrunn Kutta
ID: 
SW12103
Eienaar: 
Promatria Buschbrunn Stud
Kontak: 
00264811297772

  

Geen foto beskikbaar

Geen foto beskikbaar

Geen foto beskikbaar

Reserwe Kalf Kampioen Bul
  

Naam:  Walsim Grizler
ID: 
WAL1242
Eienaar: 
Walsim Stud
Kontak: 
00264811270300

BLUP Kampioen Bul
  

Naam:  Walsim Bruwer
ID: 
WAL1256
Eienaar: 
Walsim Stud
Kontak: 
00264811270300

Senior en Ras Kampioen Koei
 

Naam:  Prom-Buschbrunn Aster (TW)
ID: 
SW09106
Eienaar: 
Promatria Buschbrunn Stud
Kontak: 
00264811297772

Reserwe Senior Kampioen
Koei 

Naam:  Hauk Jutta (AI)
ID: 
HP1056
Eienaar: 
HW Riedel
Kontak: 
00264812514300 

Reserwe Ras en Junior
Kampioen Koei

Naam:  Prom-Buschbrunn V12 3
ID: 
SW10248
Eienaar: 
Promatria Buschbrunn Stud
Kontak: 
00264811297772

  

Geen foto beskikbaar

Geen foto beskikbaar

Geen foto beskikbaar

Geen foto beskikbaar

 
Reserwe Junior Kampioen Koei

Naam:  Voigtland GV11223
ID: 
GV11223
Eienaar: 
HGS Voigts
Kontak: 
00264811244430

Kalf Kampioen

Naam:  Prom-Buschbrunn Collete
ID: 
SW1283
Eienaar: 
Promatria Buschbrunn Stud
Kontak: 
00264811297772

Reserwe Kalf Kampioen

Naam:  Prom-Buschbrunn Tolhek 2
ID: 
SW112
Eienaar: 
Promatria Buschbrunn Stud
Kontak: 
00264811297772

Superkoei

Naam:  Ibenstein 04140
ID: 
MK04140
Eienaar: 
R Krafft
Kontak: 
00264811476900

 
 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
© 2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes