T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

Vryburg Skou 2018

Datum:  26 Maart 2018
Beoordelaars: 
Dr Ollie van der Lingen, Jaco Mare & Pieter Loubser
20 Vertoners | 145 Diere

Geen foto beskikbaar

Groot Kampioen Bul

ID:  DJA1615
Naam:  Rapole Ramkat
Eienaar:  EE Schulenburg

Reserwe Groot Kampioen Bul

ID:  MAD1687
Naam:  Gulland Julabie
Eienaar:  MG De Jager

Kalf Kampioen Bul

ID:  IP1635
Naam:  Nawina Leon 3De (P)
Eienaar:  Maas-Familie

Reserwe Kalf Kampioen Bul

ID:  MAD16149
Naam:  Gulland Tin Tin
Eienaar:  MG De Jager

Blup Kampioen

ID:  AB1536
Naam:  Rivervalley Levi
Eienaar:  PA Abrahamse

         

Senior Uier

ID:  WA1412
Naam:  Wellaway Marli
Eienaar:  M Nel

Junior Uier

ID:  SC1529
Naam:  Jors Bridget
Eienaar:  S Botha Jnr

Senior Kampioen, Superkoei & Reserwe Groot Kampioen Koei

ID:  JS1015
Naam:  Simberg Sadau
Eienaar:  JD Berger / M Nel

Reserwe Senior Kampioen Koei

ID:  WA1412
Naam:  Wellaway Marli
Eienaar:  M Nel

Junior & Groot Kampioen Koei

ID:  SC1529
Naam:  Jors Bridget
Eienaar:  S Botha Jnr

         
   

Reserwe Junior Kampioen Koei

ID:  DJA1518
Naam:  Rapole Satyn
Eienaar:  Rapole Boerdery (PTY) LTD

Kalf Kampioen Vers

ID:  JH1667
Naam:  Vooruitzicht Feebee
Eienaar:  JH van Biljon

Reserwe Kalf Kampioen Vers

ID:  JH1621
Naam:  Vooruitzicht Ellin
Eienaar:  JH van Biljon

 

 

Most points for / Meeste punte vir:
 

OVERALL / ALGEHEEL:
1. MG de Jager, Rustenburg
2. A Ellis, Orkney
3. M.Nel / J. Berger, Coligny

 

GROUPS / GROEPE:
1. EE Schulenburg, Coligny
2. JH van Biljon, Vergelee
3. MG de Jager, Rustenburg

 

FEMALES / VROULIK:
1. MG de Jager, Rustenburg
2. A Ellis, Orkney
3. M.Nel / J. Berger, Coligny

 

BULLS / BULLE:
1. MG de Jager, Rustenburg
2. P. Maas, Wesselsbron
3. PA Abrahamse, Three Rivers

 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes