T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

Vryburg Skou 2017

Datum:  29 Maart 2017
Beoordelaars:  Hendrik Prinsloo & Hannes Swanepoel
10 Vertoners - 57 Diere

Senior Uier

ID:  CCE1313
Naam: 
VERA ROLIE
Eienaar: 
DJ ERASMUS

Junior Uier

ID:  MAJ1495
Naam: 
INALLERWELT NICOLE
Eienaar: 
JAM SLABBERT

Superkoei
Senior Kampioen Koei
Groot Kampioen Vroulik

ID:  CCE1313
Naam: 
VERA ROLIE
Eienaar: 
DJ ERASMUS

Reserwe Senior Kampioen Koei

ID:  CCE1329
Naam: 
VERA FRIEDIL
Eienaar: 
DJ ERASMUS

Kalf Kampioen Vers

ID:  WA1512
Naam: 
WELLAWAY ZANEL
Eienaar: 
M NEL

 

 

 

 

 

* Geen Foto *

Reserwe Kalf Kampioen Vers

ID:  WA159
Naam: 
WELLAWAY LISSA
Eienaar: 
M NEL

Junior Kampioen Vroulik
Reserwe Groot Kampioen Koei

ID:  MAJ1482
Naam: 
INALLERWELT BELINDA
Eienaar: 
JAM SLABBERT

Reserwe Junior Kampioen Koei

ID:  MAJ1485
Naam: 
INALLERWELT NADIA
Eienaar: 
JAM SLABBERT

Senior Kampioen Bul

ID:  IP145
Naam: 
NAWINA RON
Eienaar: 
MAAS-FAMILIE

Kalf Kampioen Bul

ID:  IP1620
Naam: 
NAWINA ALBERT
Eienaar: 
MAAS-FAMILIE

 

 

 

 

 

* Geen Foto *

 

Reserwe Kalf Kampioen Bul

ID:  JS1626
Naam: 
SIMBERG AMBRUS
Eienaar: 
JD BERGER

Junior Kampioen Bul
Groot Kampioen Bul

ID:  JS152
Naam: 
SIMBERG RILLAN
Eienaar: 
JD BERGER

Reserwe Junior Kampioen Bul
Reserwe Groot Kampioen Bul

ID:  IP1522
Naam: 
NAWINA MORRIS2DE(P)
Eienaar: 
MAAS-FAMILIE

BLUP Teelwaarde Kampioen

ID:  CCE1467
Naam: 
VERA HENNO
Eienaar: 
DJ ERASMUS

 


Most points for / Meeste punte vir:

 

OVERALL / ALGEHEEL:
1. DJ Erasmus, Delareyville
2. Maas-Familie, Wesselsbron
3. JAM Slabbert, Odendaalsrus

 

GROUPS / GROEPE:
1. JAM Slabbert, Odendaalsrus
2. DJ Erasmus, Delareyville

 

FEMALES / VROULIK:
1. JAM Slabbert, Odendaalsrus
2. DJ Erasmus, Delareyville
3. PJ Nienaber, Rustenburg

 

BULLS / BULLE:
1. DJ Erasmus, Delareyville
2. Maas-Familie, Wesselsbron
3. PJ Nienaber, Rustenburg

 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes