T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

Vryburg Skou 2015

Datum:  25 - 27 Maart 2015
Beoordelaars:  Nico Venter & Pieter Oelofse
9 Vertoners - 95 Diere

JUNIOR & GROOT KAMPIOEN BUL

Naam:  LEEUPOORT PN1297
ID: 
PN1297
Eienaar: 
P J Nienaber

RESERWE JUNIOR & RESERWE GROOT KAMPIOEN BUL

Naam:  ALVOS ALLES JV129
ID: 
JV129
Eienaar: 
D H Vos

BLUP KAMPIOEN

Naam:  VOORUITZICHT ALF
ID: 
JH1293
Eienaar: 
J H van Biljon

SENIOR KAMPIOEN KOEI

Naam:  ALVOS PETRO
ID: 
JV1040
Eienaar: 
D H Vos

RESERWE SENIOR, SUPERKOEI, SENIOR UIER KAMPIOEN KOEI

Naam:  RAAP N SKRAAP KYLA
ID: 
AVA0934
Eienaar: 
A M van Aarde Jnr

  
 
   
GROOT KAMPIOEN KOEI

Naam:  ALVOS DANIELLE
ID: 
JV136
Eienaar: 
D H Vos

JUNIOR, RESERWE GROOT & JUNIOR UIER KAMPIOEN KOEI

Naam:  WELLAWAY MARI
ID: 
WA128
Eienaar: 
KMF Farm Holdings (Pty) Ltd

RESERWE JUNIOR KAMPIOEN KOEI

Naam:  GRASLAAGTE GIRTER
ID: 
MMA1240
Eienaar: 
Mahne & Mahne BK

   
 
 

Meeste punte vir:


ALGEHEEL:
1) P J Nienaber, Rustenburg
2) P A Abrahamse, Three Rivers
3) Boekenhout Trust, Klerksdorp

GROEPE:
1) D J Erasmus, Delareyville
2) P A Abrahamse, Three Rivers
3) Boekenhout Trust, Klerksdorp

VROULIK:
1) D J Erasmus, Delareyville
2) P A Abrahamse, Three Rivers
3) D H Vos, River Walk

BULLE:
1) P J Nienaber, Rustenburg
2) J H van Biljon, Vrgele
3) P A Abrahamse, Three Rivers

MOEDERAFSTAMMELINGSGROEP bestaande uit twee kalwers, enige geslag en ouer as 12 maande van n koei wat nie in hierdie klas vertoon word nie:
1. Taaibosspruit Berbra, PJO0521, P A Abrahamse
2. Rivervalley Fiona, AB108, P A Abrahamse
3. Dandri Korma, SAK074, A M van Aarde Jnr.

VADERAFSTAMMELINGSGROEP bestaande uit drie dogters, ouer as 15 maande:
1. Salerika Mallick (P), UG069, D J Erasmus
2. Salerika UG10237 R, UG10237, Boekenhout Trust
3. Erico Brussouw, E09139, P A Abrahamse

VADERAFSTAMMELINGSGROEP bestaande uit drie seuns, ouer as 12 maande:
1. Holzer Amos, HO0819, P J Nienaber
2. Leeupoort Arievan, PN09523, A M van Aarde Jnr.
3. Salerika Mallick (P), UG069, D J Erasmus

VADERAFSTAMMELINGSGROEP bestaande uit twee dogters (oor 15 maande) en twee seuns (oor 12 maande):
1. Holzer Amos, HO0819, P J Nienaber
2. Salerika Mallick (P), UG069, D J Erasmus
3. Salerika UG10237 R, UG10237, Boekenhout Trust

 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes