T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

Vryburg Skou 2013

18 April 2013
Beoordelaars: A Wiid, HGS Voigts en E Schulenburg
24 Vertoners
- 196 Diere

Groot en Junior Kampioen
Bul

Naam:  Milagro Jan-Jan 1026 P
ID: 
ACM1026
Eienaar: 
Andrew Masterson Trust
Kontak: 
27823211462 

Reserwe Junior Kampioen
Bul

Naam:  Leeupoort Devilliers
ID: 
PN1155
Eienaar: 
PJ Nienaber
Kontak: 
27828086390

Senior en Reserwe Groot Kampioen Bul

Naam:  Vooruitzicht Dikkes
ID: 
JH0955
Eienaar: 
JH van Biljon
Kontak: 
27833799307

Reserwe Senior Kampioen
Bul

Naam:  Leeupoort Zagreb
ID: 
PN09581
Eienaar: 
PJ Nienaber
Kontak: 
27828086390

BLUP Kampioen Bul
  

Naam:  Leeupoort PN11231
ID: 
PN11231
Eienaar: 
PJ Nienaber
Kontak: 
27828086390

  

Geen foto beskikbaar

Geen foto beskikbaar

Junior Kampioen Koei
  

Naam:  Vera Heisa
ID: 
CCE1042
Eienaar: 
DJ Erasmus
Kontak: 
27832976165

Reserwe Junior Kampioen
Koei

Naam:  De Vil Temooi
ID: 
JPD10169
Eienaar: 
JP de Villiers
Kontak: 
27836557317

Senior en Groot Kampioen
Koei

Naam:  Boswald Misty 96/08
ID: 
BW0896
Eienaar: 
Boswald Brahman
Kontak: 
27832745455

Reserwe Senior en Reserwe Groot

Naam:  Milagro Sandra 0935 
ID: 
ACM0935 
Eienaar: 
Andrew Masterson Trust
Kontak: 
27823211462

Superkoei
 

Naam:  Leeupoort Mooiz
ID: 
PN08491
Eienaar: 
BM Botha
Kontak: 
27824402763

 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes