T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

Vryburg Skou 2011

4 & 5 Mei 2010
Beoordelaars:  Dr Johan Kluyts, Adriaan Odendaal en Willem Volschenk
45 Vertoners - 424 Diere

Opperste, Groot & Senior Kampioen Bul

Naam:  Erico E07116
ID: 
E07116
Eienaar: 
EE Schulenburg
Kontak: 
+27 83 388 0518

Reserwe Senior Kampioen
Bul

Naam:  Inallerwelt Bruce
ID: 
MAJ07128
Eienaar: 
JAM Slabbert
Kontak: 
+27 83 455 8332 

Reserwe Groot & Junior Kampioen Bul

Naam:  Salerika UG09038 B (P)
ID: 
UG09038
Eienaar: 
JDH Hattingh
Kontak: 
+27 83 274 4493

Junior Kampioen Bul
    

Naam:  Elliís Endricu (ET)
ID: 
DJA094
Eienaar: 
DJA Ellis
Kontak: 
+27 83 284 9209

Reserwe Junior Kampioen Bul
    

Naam:  Ellisí Enricus (ET)
ID: 
DJA093
Eienaar: 
DJA Ellis
Kontak: 
+27 83 284 9209 

  
Reserwe Junior Kampioen Bul

Naam:  Jors Pluto
ID: 
SC0923
Eienaar: 
S Botha Jnr
Kontak: 
+27 82 464 1185

Penkop Kampioen Bul

Naam:  Leeupoort Zagreb
ID: 
PN09581
Eienaar: 
PJ Nienaber
Kontak: 
+27 82 808 6390

Reserwe Penkop Kampioen Bul

Naam:  Simlee Jonha
ID: 
CE0998
Eienaar: 
Simlee Stoetery
Kontak: 
+27 83 417 8342

BLUP Kampioen Bul

Naam:  Salerika UG09032B
ID: 
UG09032B
Eienaar: 
JDH Hattingh
Kontak: 
+27 83 274 4493

Reserwe BLUP Kampioen Bul

Naam:  Lewenslus Penhet
ID: 
JVL098
Eienaar: 
JSH van der Lingen
Kontak: 
+27 82 490 5028 

  

Geen foto beskikbaar

Reserwe Super, Jnr & Groot Kampioen Bul

Naam:  Salerika UG09014U
ID: 
UG09014U
Eienaar: 
JDH Hattingh
Kontak: 
+27 83 274 4493

Koningin & Reserwe Groot Kampioen Koei

Naam:  Simlee Melba
ID: 
CE04111
Eienaar: 
Simlee Stoetery
Kontak: 
+27 83 417 8342 

Reserwe Koningin Kampioen Koei

Naam:  Kaaldoorns Babsie
ID: 
ADC0377
Eienaar: 
AC Coetzee
Kontak: 
+27 82 410 3037 

Senior Kampioen Koei
   

Naam:  Ai-Ai Mari 2E 
ID: 
SDJ0580
Eienaar: 
Kriel Broers
Kontak: 
+27 83 288 6704 

Reserwe Senior Kampioen
Koei

Naam:  Erico Geharies
ID: 
E06152
Eienaar: 
D Theunissen
Kontak: 
+27 82 452 9879

  
Prinses Kampioen Koei
  

Naam:  Leeupoort Gokkies
ID: 
PN07268
Eienaar: 
PJ Nienaber
Kontak: 
+27 82 808 6390

Reserwe Princess Kampioen Koei

Naam:  Leeupoort Labe
ID: 
PN07352
Eienaar: 
PJ Nienaber
Kontak: 
+27 82 808 6390

Reserwe Junior Kampioen
Koei

Naam:  Leeupoort Elena
ID: 
PN08191
Eienaar: 
PJ Nienaber
Kontak: 
+27 82 808 6390

Mej Tienier Kampioen Koei
  

Naam:  Salerika UG09097 B
ID: 
UG09097 B
Eienaar: 
JDH Hattingh
Kontak: 
+27 83 274 4493

Reserwe Mej Tiener
Kampioen Koei

Naam:  Leeupoort Britsi
ID: 
PN09223
Eienaar: 
PJ Nienaber
Kontak: 
+27 82 808 6390

  
       
Super Koei

Naam:  Taaibosspruit Lara
ID: 
PJO0652
Eienaar: 
Taaibosspruit Brdy EDMS BPK
Kontak: 
+27 82 568 3360

       
 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
© 2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes