T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

Royal Skou 2018

Datum:  29 Mei 2018
Beoordelaars: 
Llewellyn Angus, Gert Nienaber & Pieter Loubser
10 Vertoners | 45 Diere

Groot & Junior Kampioen Bul

ID:  WA1636
Naam:  Wellaway Bosman
Eienaar:  Camelthorn Country Beef

Reserwe Groot & Reserwe Junior Kampioen Bul

ID:  PJO1671
Naam:  Taaibosspruit Ezau
Eienaar:  Chrismar Familietrust

Senior Kampioen Bul

ID:  LN14127
Naam:  Tendele LN14127
Eienaar:  Tendele Farm Trust

Reserwe Senior Kampioen Bul

ID:  GC1425
Naam:  Conestogo Dane
Eienaar:  G Currin

Kalf & Blup Kampioen Bul

ID:  PG162
Naam:  Protea-SIM Bateleur
Eienaar:  Gert Nienaber & Pieter Oelofse

         
Geen foto

Reserwe Kalf Kampioen Bul

ID:  PJO1715
Naam:  Taaibosspruit Sebastiaan
Eienaar:  Chrismar Familietrust

Fase C Kampioen Bul

ID:  BM1680
Naam:  Mont-Beau Super
Eienaar:  KB Baxter

Groot & Senior Kampioen Koei & Senior Uier

ID:  PJO1265
Naam:  Taaibosspruit Dipsie
Eienaar:  Chrismar Familietrust

Reserwe Groot, Reserwe Senior Kampioen & Superkoei

ID:  JS1015
Naam:  Simberg Sadau
Eienaar:  J D Berger

Junior Kampioen Koei

ID:  JPD16111
Naam:  De Vil Talana
Eienaar:  Camelthorn Country Beef

         
Geen foto Geen foto Geen foto Geen foto  

Reserwe Junior Kampioen Koei

ID:  JJL1523
Naam:  Jokama Fiona
Eienaar:  Oggendstond Boerdery

Kalf Kampioen Koei

ID:  BM1677
Naam:  Mont-Beau Malissa
Eienaar:  KB Baxter

Reserwe Kalf Kampioen Koei

ID:  BM1727
Naam:  Mont-Beau Martha
Eienaar:  KB Baxter

Junior Uier Kampioen

ID:  JJL1523
Naam:  Jokama Fiona
Eienaar:  Oggendstond Boerdery

 

Most points for / Meeste punte vir:
 

OVERALL / ALGEHEEL:
1. K B Baxter, Piet Retief
2. Tendele Farms Trust, Senekal
3. Camelthorn Country Beef CC, Sannieshof

 

GROUPS / GROEPE:
1. K B Baxter, Piet Retief
2. Tendele Farms Trust, Senekal
3. Abraham & Niel van Heerden, Bethlehem

 

FEMALES / VROULIK:
1. K B Baxter, Piet Retief
2. G K Taylor, Underberg
3. K M Berger, Coligny & Camelthorn Country Beef CC, Sannieshof

 

BULLS / BULLE:
1. Tendele Farms Trust, Senekal
2. K B Baxter, Piet Retief
3. Chrismar Familietrust, Lichtenburg

 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes