T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

Royal Skou 2016

Datum:  31 Mei 2016
Beoordelaars: 
Riaan Odendaal & Gert Nienaber
4 Vertoners - 14 Diere

Reserwe Junior & Reserwe Groot Kampioen Bul

Naam:  LN14127
ID: 
LN14127
Eienaar: 
Tendele Farms Trust

Junior, BLUP & Groot Kampioen Bul

Naam:  INTSIZWA JACK
ID: 
MN1411
Eienaar: 
MV Newborn

Senior Kampioen Bul

Naam:  GARRISFORD T1176
ID: 
T1176
Eienaar: 
GK Taylor

Senior en Groot Kampioen Koei

Naam:  GARRISFORD T1331 (AI)
ID: 
T1331
Eienaar: 
GK Taylor

Junior & Reserwe Groot Kampioen Koei

Naam:  GARRISFORD T1355 (AI)
ID: 
T1355
Eienaar: 
GK Taylor

 
 

Meeste punte vir:

ALGEHEEL:
1) GK Taylor, Underberg
2) MV Newborn, Matatiele
3) Tendele Farms Trust, Senekal
4) ED Barry, Dalton

VROULIK:
1) GK Taylor, Underberg
2) MV Newborn, Matatiele
3) Tendele Farms Trust, Senekal

BULLE:
1) MV Newborn, Matatiele
    Tendele Farms Trust, Senekal
2) ED Barry, Dalton
3) GK Taylor, Underberg

 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes