T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

Jakaranda (Pretoria) Skou 2016

Datum:  25 Augustus 2016
Beoordelaars: 
Joel Herholdt & Riaan Odendaal
11 Vertoners & 75 Diere

Senior & Reserwe Groot Kampioen Koei

Naam:  WENSIM KATRYN (AI) (ET)
ID: 
WEN1115
Eienaar: 
WF O'BRIEN

Reserwe Senior Kampioen Koei

Naam:  LEEUPOORT PN13385
ID: 
PN13385
Eienaar: 
PJ NIENABER

Junior & Groot Kampioen Koei

Naam:  LEEUPOORT PN13563
ID: 
PN13563
Eienaar: 
PJ NIENABER

Reserwe Junior Kampioen Koei

Naam:  LORENTAL SMIRNA
ID: 
AVZ1341
Eienaar: 
LORENTAL BOERDERY BK

Senior Kampioen Bul

Naam:  WALKRAAL EDWIN
ID: 
RJB1332
Eienaar: 
D THEUNISSEN & B KANES

  
 

Reserwe Senior Kampioen Bul

Naam:  JACMI BRITTA (AI)
ID: 
JME1118
Eienaar: 
LORENTAL BOERDERY BK

Junior & Groot Kampioen Bul

Naam:  TAAIBOSSPRUIT BISMARCK
ID: 
PJO1357
Eienaar: 
CHRISMAR FAMILIETRUST

Reserwe Junior & Reserwe Groot Kampioen Bul

Naam:  GREYSIM NAVOS
ID: 
LA1410
Eienaar: 
LA GREY

BLUP Kampioen

Naam:  PROTEA-SIM PASCAL (ET)
ID: 
PG155
Eienaar: 
G NIENABER & P OELOFSE

Superkoei

Naam:  VON-TALER PETRA
ID: 
PVW1018
Eienaar: 
PA VON WIELLIGH

 
 

Meeste punte vir:

ALGEHEEL:
1) Lorental Boerdery, Lynnwoodrif
2) CF Best, Sunward Park
3) PJ Nienaber, Rustenburg

GROEPE:
1) Lorental Boerdery, Lynnwoodrif
2) GP Stegmann, Pretoria
G Nienaber & P Oelofse, Lichtenburg
3) PA von Wielligh, Bela-Bela

VROULIK:
1) Lorental Boerdery, Lynnwoodrif
2) CF Best, Sunward Park
3) PJ Nienaber, Rustenburg

BULLE:
1) Lorental Boerdery, Lynnwoodrif
2) LA Grey, Boons
3) G Nienaber & P Oelofse, Lichtenburg

 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes