T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

Pretoria Skou 2014

Reserwe Senior en Reserwe Groot Kampioen

Naam:  Leeupoort Boshoff
ID: 
PN11357
Eienaar: 
PJ Nienaber
Kontak: 
27828086390

Reserwe Junior Kampioen

Naam:  Leeupoort Loubser
ID: 
PN12179
Eienaar: 
PJ Nienaber
Kontak: 
27828086390

Blup Kampioen

Naam:  Leeupoort Shimeister
ID: 
PN11431
Eienaar: 
DJA Ellis
Kontak: 
27832849209

Junior Kampioen

Naam:  Leeupoort PN 11550
ID: 
PN11550
Eienaar: 
PJ Nienaber
Kontak: 
27828086390

Reserwe Junior Kampioen

Naam:  Leeupoort PN 11608
ID: 
PN11608
Eienaar: 
PJ Nienaber
Kontak: 
27828086390

  
 
Junior Kampioen

Naam:  Leeupoort Berger
ID: 
PN12200
Eienaar: 
PJ Nienaber
Kontak: 
27828086390

Senior en Groot Kampioen

Naam:  Leeupoort Oscar
ID: 
PN10388
Eienaar: 
G Morake
Kontak: 
0026772111253 

Reserwe Senior, Reserwe Groot Kampioen en Reserwe Super Koei

Naam:  Macarara Nelgi
ID: 
LH0935
Eienaar: 
HC Franck
Kontak: 
27828996677

Senior Kampioen, Groot Kampioen en Super koei

Naam:  Von Taler Petro
ID: 
PVW1018
Eienaar: 
PA von Wielligh
Kontak: 
27823226531

 
 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes