T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

Pretoria Skou 2013

4 - 5 September 2013
Beoordelaars:  Pieter Oelofse en Adriaan Odendaal
15 Vertoners
- 103 Diere

BLUP, Reserwe Groot en Junior Kampioen Bul

Naam:  Leeupoort Champ
ID: 
PN1129
Eienaar: 
PJ Nienaber
Kontak: 
27828086390

Reserwe Junior Kampioen
Bul

Naam:  Leeupoort PN11231
ID: 
PN11231
Eienaar: 
PJ Nienaber
Kontak: 
27828086390

Senior en Groot Kampioen
Bul

Naam:  Nel-Broer Erick (Al)
ID: 
NEL0926
Eienaar: 
CJ Nel
Kontak: 
27833575885

Reserwe Senior Kampioen
Bul

Naam:  Sersim Fold (Al) 
ID: 
SER1018
Eienaar: 
MJ Res
Kontak: 
27833910798

Reserwe Groot en Junior Kampioen Koei

Naam:  Greysim Alminke LA116
ID: 
LA116
Eienaar: 
LA Grey
Kontak: 
27829635567

  

Geen foto beskikbaar

 
Reserwe Junior Kampioen Koei

Naam:  Leeupoort PN118
ID: 
PN118
Eienaar: 
PJ Nienaber
Kontak: 
27828086390

Groot en Senior Kampioen Koei

Naam:  Macarara Nepgi
ID: 
LH0935
Eienaar: 
HC Franck
Kontak: 
27828996677

Reserwe Senior Kampioen Koei

Naam:  Leeupoort Tommies (Al)(ET)
ID: 
PN09295
Eienaar: 
PJ Nienaber
Kontak: 
27828086390

Superkoei

Naam:  Macarara Silgi
ID: 
LH0892
Eienaar: 
HC Franck
Kontak: 
27828996677

 
 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes