T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

Pretoria Skou 2012

      ●  PDF Weergawe

Beoordelaars: Stephan Voigts en Jan van Biljon

 

Reserwe Senior Kampioen Bul
        

Naam:  Leeupoort Zagreb
ID: 
PN09581   
Eienaar: 
PJ Nienaber
Kontak: 
+27 82 656 1308

Reserwe Junior Kampioen Bul
    

Naam:  Leeupoort Idema
ID: 
PN10407
Eienaar: 
PJ Nienaber
Kontak: 
+27 82 656 1308

Senior en Groot Kampioen Bul
            

Naam:  Leeupoort Driessie
ID: 
PN09100
Eienaar: 
PJ Nienaber
Kontak: 
+27 82 656 1308

Reserwe Groot en Junior Kampioen Bul

Naam:  Sersim Maroela
ID: 
SER083
Eienaar: 
MJ Res
Kontak: 
+27 83 391 0798

  
BLUP Kampioen Bul
          

Naam:  Macarara Danga P
ID: 
LH1062
Eienaar: 
HC Franck
Kontak: 
+27 82 899 6677

Reserwe Groot en Junior Kampioen Koei

Naam:  Lewenslus Ingbehei 2de
ID: 
JVL106
Eienaar: 
JSH van der Lingen
Kontak: 
+27 82 490 5028 

Reserwe Junior Kampioen Koei
       

Naam:  Von-Taler Petra
ID: 
PVW1018
Eienaar: 
PA von Wielligh
Kontak: 
+27 82 322 6531

Groot en Senior Kampioen Koei
     

Naam:  Leeupoort Frauka
ID: 
PN06330
Eienaar: 
PJ Nienaber
Kontak: 
+27 82 656 1308

Reserwe Senior Kampioen Koei
         

Naam:  Leeupoort Liefde
ID: 
PN08343 
Eienaar: 
PJ Nienaber
Kontak: 
+27 82 656 1308

  
       
Superkoei

Naam:  Taaibosspruit Erma
ID: 
PJO0618
Eienaar: 
HC Franck
Kontak: 
+27 82 899 6677

     

 

 
 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes