T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

Ottosdal Skou 2018

Datum:  15 Maart 2018
Beoordelaars: 
Riaan Odendaal, Fred Dell & Hannes Swanepoel
20 Vertoners | 111 Diere

Junior & Groot Kampioen Bul

ID:  JV168
Name:  Alvos JV168
Owner:  DJ Erasmus

Reserwe Groot Kampioen Bul

ID:  GPC1247C
Name:  Summa Gratia GPC1247C
Owner:  G P Coetzee

Kalf, Reserwe Junior en Reserwe Groot Kampioen Bul

ID:  E16174
Name:  Erico E16174
Owner:  EE Schulenburg

Reserwe Kalf Kampioen Bul

ID:  JH1636
Name:  Vooruitzicht Rudolf
Owner:  JH van Biljon

Superkoei

ID:  NV1236
Name:  Von-Adel Bregna
Owner:  N Venter Jnr

         

Senior Kampioen Vroulik

ID:  SC1230
Name:  Jors Teale
Owner:  S Botha (Jnr)

Reserwe Senior Kampioen Vroulik

ID:  JS 1015
Name:  Simberg Sadau
Owner:  JD Berger

Junior en Groot Kampioen Vroulik

ID:  SC1529
Name:  Jors Bridget
Owner:  S Botha (Jnr)

Reserwe Junior & Reserwe Groot Kampioen Vroulik

ID:  JAD1622
Name:  Deo-Volente Baba 1ste
Owner:  AC Coetzee

Kalf Kampioen Vroulik

ID:  JH1621
Name:  Vooruitzicht Ellin
Owner:  JH van Biljon

         
       

Reserwe Kalf Kampioen Vroulik

ID:  JH1667
Name:  Vooruitzicht Feebee
Owner:  JH van Biljon

 

 

 

 

Most points for / Meeste punte vir:
 

OVERALL / ALGEHEEL:
1. EE Schulenburg - Coligny
2. JH van Biljon - Vergelee
3. ICS Veldsman - Orkney

 

GROUPS / GROEPE:
1. EE Schulenburg - Coligny
2. JH van Biljon - Vergelee
3. S Botha Jnr - Stoffberg

 

FEMALES / VROULIK:
1. EE Schulenburg - Coligny
2. JH van Biljon - Vergelee
3. Camelthorn Country Beef Co - Sannieshof

 

BULLS / BULLE:
1. ICS Veldsman - Orkney
2. EE Schulenburg - Coligny
3. JP de Villiers - Sannieshof

 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes