T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

Ottosdal Skou 2017

Datum: 09 Maart 2017
Beoordelaars
: Jan van Biljon & Gert Nienaber
Vertoners: 11 - Diere: 67

Senior Uier

Naam:  SC1363
ID: 
JORS WANESCO
Eienaar: 
S BOTHA JNR

Junior Uier

Naam:  SC1420
ID: 
JORS AMORE
Eienaar: 
S BOTHA JNR

Superkoei

Naam:  CCE1313
ID: 
VERA ROLIE
Eienaar: 
DJ ERASMUS

Senior Kampioen Koei

Naam:  DJA1146
ID: 
RAPOLE MERLYN
Eienaar: 
DH VOS

Reserwe Senior Kampioen Koei

Naam:  SC1363
ID: 
JORS WANESCO
Eienaar: 
S BOTHA JNR

         

Geen foto beskikbaar

Kalf Kampioen Vers
Junior Kampioen Vroulik
Groot Kampioen Vroulik

Naam:  SC1529
ID: 
JORS BRIDGET
Eienaar: 
S BOTHA JNR

Reserwe Kalf Kampioen Vers

Naam:  JPD1612
ID: 
DE VIL SANKE
Eienaar: 
PF STEINMAN

Reserwe Junior Senior Kampioen Koei
Reserwe Groot Kampioen Koei

Naam:  DJA1518
ID: 
RAPOLE SATYN
Eienaar: 
RAPOLE BOERDERY (PTY) LTD

Senior Kampioen Bul
Groot Kampioen Bul

Naam:  E1335
ID: 
ERICO ROLBAL
Eienaar: 
RAPOLE BOERDERY (PTY) LTD

Reserwe Senior Kampioen Bul

Naam:  SDJ1214
ID: 
AI-AI ROELF
Eienaar: 
KRIEL BROERS

 

 

 

 

 

Geen foto beskikbaar

 

Kalf Kampioen Bul

Naam:  JV1612
ID: 
ALVOS ALTEMOOI
Eienaar: 
DH VOS

Reserwe Kalf Kampioen Bul

Naam:  SDJ167
ID: 
AI-AI MILAK
Eienaar: 
KRIEL BROERS

Junior Kampioen Bul
BLUP Teelwaarde Kampioen
 Reserwe Groot Kampioen Bul

Naam:  CCE1561
ID: 
VERA RIKAL
Eienaar: 
DJ ERASMUS

Reserwe Junior Senior Kampioen Bul

Naam:  JV1519
ID: 
ALVOS MELBAN
Eienaar: 
DH VOS

 

 
 

Most points for / Meeste punte vir:
OVERALL / ALGEHEEL:
1. DH Vos, River Walk
2. DJ Erasmus, Delareyville
3. S Botha Jnr, Stoffberg

GROUPS / GROEPE:
1. S Botha Jnr, Stoffberg
2. DH Vos, River Walk
3. DJ Erasmus, Delareyville

FEMALES / VROULIK:
1. DH Vos, River Walk
2. S Botha Jnr, Stoffberg
3. Rapole Boerdery (Pty) Ltd, Orkney

BULLS / BULLE:
1. DJ Erasmus, Delareyville
2. Kriel Broers, Ottosdal
3. Werk Met Lust Trust

 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes