T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

Ottosdal Skou 2013

Beoordelaars:  Llewellyn Angus

Junior en Groot Kampioen
Bul

Naam:  Aludar 108
ID: 
WK108
Eienaar: 
DH Vos
Kontak: 
+27 83 583 4455

Reserwe Junior en Reserwe Groot Kampioen Bul

Naam:  Salerika UG11245E
ID: 
UG11245
Eienaar: 
JDH Hattingh
Kontak: 
+27 83 274 4493

Senior Kampioen Bul
   

Naam:  Kaaldoorns ABD
ID: 
ADC0938
Eienaar: 
AC Coetzee
Kontak: 
+27 82 410 3037

BLUP Kampioen Bul
   

Naam:  Ai-Ai Vettel
ID: 
SDJ1139
Eienaar: 
Kriel Broers
Kontak: 
+27 83 288 6704

Junior Kampioen Koei
   

Naam:  Salerika UG11001 B 
ID: 
UG111
Eienaar: 
JDH Hattingh
Kontak: 
+27 83 274 4493

  
   
Reserwe Junior Kampioen
Koei

Naam:  Vera Heisa
ID: 
CCE1042
Eienaar: 
DJ Erasmus
Kontak: 
+27 83 297 6165 

Groot en Senior Kampioen
Koei   

Naam:  Erico
ID: 
E0984
Eienaar: 
DH Vos
Kontak: 
+27 83 583 4455

Reserwe Senior en Reserwe Groot Kampioen Koei

Naam:  Kaaldoorns Aaleef
ID: 
ADC0888
Eienaar: 
AC Coetzee
Kontak: 
+27 82 410 3037 

   
 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes