T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

Ottosdal Skou 2012

      ●  PDF Weergawe

Beoordelaars:  V.l.n.r.:  M Nel (ringgids), Dr. J Kluyts (beoordelaar), J van Biljon (beoordelaar) en P Oelofse (ringgids) BLUP, Junior en Groot Kampioen Bul

Naam:  Erico E10113
ID: 
E10113
Eienaar: 
EE Schulenburg, Coligny
Kontak: 
+27 83 388 0518 

Reserwe Junior en Reserwe Groot Kampioen Bul

Naam:  Taaibosspruit Prieska
ID: 
PJO1089
Eienaar: 
Taaibosspruit BRDY EDMS, Lichtenburg
Kontak: 
+27 82 568 3360

Superkoei

 
Naam:  Taaibosspruit Edna
ID: 
PJO0737
Eienaar: 
Taaibosspruit BRDY EDMS, Lichtenburg
Kontak: 
+27 82 568 3360

Junior en Reserwe Groot Kampioen Koei

Naam:  Taaibosspruit Lettie
ID: 
PJO1021
Eienaar: 
Taaibosspruit BRDY EDMS, Lichtenburg
Kontak: 
+27 82 568 3360

  
   
Reserwe Junior Kampioen Koei

Naam:  Vera Rollane
ID: 
CCE0948
Eienaar: 
DJ Erasmus, Delareyville
Kontak: 
+27 83 297 6165 

Groot en Senior Kampioen Koei

Naam:  Kaaldoorns Babsie***
ID: 
ADC0377
Eienaar: 
AC Coetzee, Fochville
Kontak: 
+27 82 410 3037 

Reserwe Senior Kampioen Koei

Naam:  Vera Rumi
ID: 
CCE062
Eienaar: 
DJ Erasmus, Delareyville
Kontak: 
+27 83 297 6165 

   
 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes