T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

Ottosdal Skou 2011

10 Maart 2011
Beoordelaars:  Callie Lee en Dewald Walters
10 Vertoners - 82 Diere

Junior, Groot & BLUP
Kampioen Bul

Naam:  Elliís Endricus (ET)
ID: 
DJA094
Eienaar: 
DJA Ellis
Kontak: 
+27 83 284 9209 

Reserwe Junior & Reserwe
Groot Kampioen Bul

Naam:  Elliís Nugget
ID: 
DJA08107
Eienaar: 
DJA Ellis
Kontak: 
+27 83 284 9209

Senior Kampioen Bul
  

Naam:  Vera Erja
ID: 
CCE0710
Eienaar: 
DJA Ellis
Kontak: 
+27 83 284 9209

Reserwe Senior Kampioen
Bul

Naam:  Blenheim Baldi
ID: 
GH0782
Eienaar: 
D Theunissen & B Kanes
Kontak: 
+27 82 452 9879

Super Koei
 

Naam:  Erico Geharies
ID: 
E06152
Eienaar: 
D Theunissen & B Kanes
Kontak: 
+27 82 452 9879

  
 
Senior, Goot & Reserwe Interras Kampioen Koei

Naam:  Vera Rollan
ID: 
CCE052
Eienaar: 
DJ Erasmus
Kontak: 
+27 83 297 6165 

Junior Kampioen Koei
    

Naam:  Kaaldoorns Aaleef
ID: 
ADC0888
Eienaar: 
AC Coetzee
Kontak: 
+27 82 410 3037 

Reserwe Junior Kampioen
Koei

Naam:  Salerika UG08112E
ID: 
UG08112
Eienaar: 
JDH Hattingh
Kontak: 
+27 83 274 4493

Reserwe Senior & Reserwe
Groot Kampioen Koei

Naam:  Erico E04122 (P)
ID: 
E04122
Eienaar: 
DJA Ellis
Kontak: 
+27 83 284 9209

 

 

 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
© 2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes