T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

Moorreesburg Skou 2015

Wes-Kaap Kampioenskappe
Datum:  09 - 12 September 2015
Beoordelaars:  Ollie van der Lingen & Dirk Kaiser

SENIOR & GROOT KAMPIOEN KOEI

Naam:  Van-Imhoff Mieke
ID: 
VIS093
Gebore: 
2009/05/20
Vader: 
WDW0326 Locheim Beinz
Moeder: 
WDW0423 Locheim Louna
Eienaar: 
PG Loubser

RESERWE SENIOR KAMPIOEN
KOEI

Naam:  Kyksim KS1210
ID: 
KS1210
Gebore: 
2012/02/27
Vader: 
KS084 Kyksim Osker
Moeder: 
KS0325 Kyksim Lukbi
Eienaar: 
S Swart

JUNIOR & RESERWE GROOT KAMPIOEN KOEI

Naam:  Badsberg Kenfred
ID: 
BBS1310
Gebore:  2013/05/28
Vader: 
BBS1011 Badsberg Fred
Moeder: 
BBS047 Badsberg Kenmar
Eienaar: 
Badsberg Stoet

RESERWE JUNIOR KAMPIOEN KOEI

Naam:  Badsberg Janed
ID: 
BBS1313
Gebore: 
2013/06/30
Vader: 
BBS1011 Badsberg Fred
Moeder: 
BBS1016 Badsberg Jana
Eienaar: 
Badsberg Stoet

SENIOR & GROOT KAMPIOEN BUL

Naam:  Milagro Keizer 1122 (AI)
ID: 
ACM1122
Gebore:  2011/03/23
Vader: 
PN07147 Leeupoort Brits
Moeder:  JJM0432 Jastlem Santjie
Eienaar: 
Andrew Masterson Familie Trust

         
   
RESERWE SENIOR KAMPIOEN BUL

Naam:  Locheim Baseline
ID:  WDW1258 
Gebore: 
2012/08/05
Vader: 
WDW0837 Locheim Limpopo
Moeder: 
WDW0210 Locheim Evana
Eienaar:  HW de Waal

JUNIOR, BLUP & RESERWE GROOT KAMPIOEN BUL

Naam:  Simberg Kaino (AI)
ID: 
JS139
Gebore: 
2013/04/25
Vader: 
MS9933 Kykso Kaino
Moeder: 
JS083 Simberg Sabal *
Eienaar:  
JD Berger

RESERWE JUNIOR KAMPIOEN BUL

Naam:  Locheim Barabas
ID: 
WDW1360
Gebore:  2013/10/06
Vader: 
CSS0811 Stansim Abram
Moeder: 
WDW0737 Locheim Desre
Eienaar: 
HW de Waal

   
 
 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes