T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

Lichtenburg Skou 2018

Datum:  11 - 12 April 2018
Beoordelaars: 
Danie Erasmus, Willie O’Brien & Riaan Odendaal
26 Vertoners | 157 Diere

Senior & Groot Kampioen Bul

Naam:  Von-Adel Tokan
ID NV1471
Eienaar:  N Venter Jnr

Junior & Reserwe Groot Kampioen Bul

Naam:  Rapole Ramkat
ID DJA1615
Eienaar:  EE Schulenburg

Reserwe Junior Kampioen Bul

Naam:  Gulland Jubalie
ID MAD1687
Eienaar:  MG de Jager

Kalf Kampioen Bul

Naam:  Gulland Tin Tin
ID MAD16149
Eienaar:  MG de Jager

Reserwe Kalf & BLUP Kampioen Bul

Naam:  Protea-Sim PG162
ID PG162
Eienaar:  G Nienaber & P Oelofse

         

Reserwe Senior Kampioen Bul

Naam:  Louwelhan Jafet
ID FRO1428
Eienaar:  Jojasu Trust

Senior & Groot Kampioen Koei

Naam:  Taaibosspruit Dipsie
ID PJO1265
Eienaar:  Chrismar Familietrust

Reserwe Senior & Reserwe Groot Kampioen Koei

Naam:  Wellaway Marli
ID WA1412
Eienaar:  M Nel

Junior Kampioen Koei

Naam:  Jors Bridget
ID SC1529
Eienaar:  S Botha Jnr

Kalf & Reserwe Junior Kampioen Koei

Naam:  Vooruitzicht Ellin
ID JH1621
Eienaar:  JH van Biljon

         
 

Reserwe Kalf Kampioen Koei

Naam:  Vooruitzicht Febee
ID JH1667
Eienaar:  JH van Biljon

Superkoei

Naam:  Von-Adel Bregna
ID NV1236
Eienaar:  N Venter Jnr

Junior Uier Kampioen

Naam:  Jors Bridget
ID SC1529
Eienaar:  S Botha Jnr

Senior Uier Kampioen

Naam:  Raap-de-Poort Frauka
ID MVA1363
Eienaar:  DH Vos

 

Most points for / Meeste punte vir:
 

OVERALL / ALGEHEEL:
1. M G de Jager, Rustenburg
2. Chrismar Familietrust, Lichtenburg
3. J H van Biljon, Vergelee

 

GROUPS / GROEPE:
1. M G de Jager, Rustenburg
2. E E Schulenburg, Coligny
3. J H van Biljon, Vergelee
 

FEMALES / VROULIK:
1. J H van Biljon, Vergelee
2. M G de Jager, Rustenburg
3. Chrismar Familietrust, Lichtenburg

 

BULLS / BULLE:
1. M G de Jager, Rustenburg
2. Chrismar Familietrust, Lichtenburg
3. N Venter Jnr, Ventersdorp

 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
© 2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes