T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

   

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

Lichtenburg Skou 2017 (Nasionale Simmentaler Kampioenskappe)

Datum:  24 - 28 April 2017
Beoordelaars: 
Martin Seyfferdt, Dr. Ollie van der Lingen & Joel Heroldt
42 Vertoners - 360
Diere

Reserwe Gravin Kampioen Koei

Name DE VIL TE PRAGTIG
ID: 
JPD1343
Owner: 
JJC HOLLIDAY

Reserwe Superkoei

Name VON-ADEL BREGNA
ID: 
NV1236
Owner: 
N VENTER JNR

Reserwe Kalfkampioen Vers

Name VON-ADEL FELIVRY
ID: 
NV1536
Owner: 
N VENTER JNR

Kalfkampioen Vers
Interras: Kalfkampioen Vers

Name GRASLAAGTE MMA1586
ID: 
MMA1586
Owner: 
MAHNE EN MAHNE BK

Prinses & Junior Kampioen Koei
Interras: Junior Kampioen Koei

Name SIMBERG MISSA
ID: 
JS1413
Owner: 
JD BERGER

         

Reserwe Prinses & Reserwe Junior Kampioen Koei

Name KAALDOORNS ADELA
ID: 
ADC1486
Owner: 
AC COETZEE

Reserwe Hertogin Kampioen Koei

Name LEEUPOORT ORAUKA
ID: 
PN1325
Owner:  
PJ NIENABER

Senior Uier Kampioen

Name LEEUPOORT BETOMBI
ID: 
PN13563
Owner:  
PJ NIENABER

Opperste, Groot, Senior & Gravin Kampioen Koei
Interras: Senior Koei & Gouebeker Kampioen

Name LEEUPOORT BETOMBI
ID: 
PN13563
Owner:  
PJ NIENABER

Reserwe Koningin Kampioen Koei

Name TAAIBOSSPRUIT LIEN
ID: 
PJO1111
Owner: 
CHRISMAR FAMILIETRUST

         

Hertogin, Reserwe Senior & Reserwe Groot Kampioen Koei
Interras: Reserwe Senior Kampioen Koei

Name TAAIBOSSPRUIT JASMYN
ID: 
PJO1289
Owner: 
CHRISMAR FAMILIETRUST

Superkoei
Interras: Superkoei

Name SIMBERG SADAU
ID: 
JS1015
Owner: 
JD BERGER

Koningin Kampioen Koei

Name ERICO E1120
ID: 
E1120
Owner: 
EE SCHULENBURG

Junior Uier Kampioen

Name JORS AMORE
ID: 
SC1420
Owner: 
S BOTHA JNR

Mej. Tiener Kampioen Koei

Name VERA ROLIE 2DE
ID: 
CCE1511
Owner: 
DJ ERASMUS

         

Reserwe Mej. Tiener Kampioen Koei

Name VERA ROOSNI
ID: 
CCE156
Owner: 
DJ ERASMUS

Interras: Reserwe Tiny Tot Verskalf Kampioen

Name BOTHASIM BMB1613
ID: 
BMB1613
Owner: 
BM BOTHA

Kalfkampioen Bul
Interras: Kalfkampioen Bul

Name BTB MARK
ID: 
BTB1572
Owner: 
BOEKENHOUT TRUST

Fase C Kampioen Bul

Name LEEUPOORT ZEPPELIN
ID: 
PN15612
Owner: 
PJ NIENABER

Reserwe Opperste, Groot, Junior & Hertog Kampioen Bul
Interras: Reserwe Junior Kampioen Bul

Name LEEUPOORT ZISSOU
ID: 
PN14310
Owner: 
PJ NIENABER

         

Reserwe Junior & Reserwe Hertog Kampioen Bul

Name STANSIM BIGMAC
ID: 
CSS1515
Owner: 
STANSIM SIMMENTALERS

Prins Kampioen Bul
Interras: Intermed
iÍre Kampioen Bul

Name PROTEA-SIM PASCAL
ID: 
PG155
Owner: 
G NIENABER & P OELOFSE

BLUP & Reserwe Prins Kampioen Bul
Interras: Reserwe IntermediÍre Kampioen Bul

Name PROTEA-SIM PABLO
ID: 
PG154
Owner: 
G NIENABER & P OELOFSE

Reserwe Senior Kampioen Bul

Name LEEUPOORT LOUBSER (ET)
ID: 
PN12179
Owner: 
PJ NIENABER

Reserwe Groot & Senior Kampioen Bul
Interras: Senior Kampioen Bul

Name ERICO ROLBAL
ID: 
E1335
Owner: 
RAPOLE BOERDERY

         
GEEN FOTO  

Reserwe Kalf Kampioen Bul

Name GULLAND FABIL
ID: 
MAD15169
Owner:  
MG DE JAGER

Interras: Tiny Tot Bulkalf Kampioen

Name BOTHASIM PETKA
ID: 
BMB169
Owner: 
BM BOTHA

Interras: Reserwe Tiny Tot Bulkalf Kampioen

Name NAWINA ALBERT
ID: 
IP1620
Owner: 
MAAS-FAMILIE

Fred Dell saam met beoordelaars Martin Seyfferdt, Joel Heroldt en Dr. Ollie van der Lingen

 

 
 

Meeste punte vir:

ALGEHEEL / OVERALL:
1.  PJ Nienaber, Rustenburg
2.  PA Abrahamse, Three Rivers
3.  N Venter Jnr, Ventersdorp
 

GROEPE / GROUPS:
1.  PA Abrahamse, Three Rivers
2.  N Venter Jnr, Ventersdorp
3.  PJ Nienaber, Rustenburg

VROULIK / FEMALES:
1.  PJ Nienaber, Rustenburg
2.  PA Abrahamse, Three Rivers
3.  Chrismar Familietrust, Lichtenburg

BULLE / BULLS:
1.  PJ Nienaber, Rustenburg
2.  Tendele Farms Trust, Senekal
3.  DJ Erasmus, Delareyville

 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
© 2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes