T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

Lichtenburg Skou 2015

Datum:  21 - 24 April 2015
Beoordelaars: 
S Voigts & D Walters
18 Vertoners - 176 Diere

SENIOR KAMPIOEN BUL

Naam:  Omruil JE 209
ID: 
JE12209
Eienaar: 
EE Schulenburg

RESERWE SENIOR KAMPIOEN
BUL

Naam:  Erico E11155
ID: 
E11155
Eienaar: 
EE Schulenburg

JUNIOR & GROOT KAMPIOEN BUL

Naam:  Leeupoort PN1297
ID: 
PN1297
Eienaar: 
PJ Nienaber

RESERWE JUNIOR, RESERWE
GROOT & BLUP KAMPIOEN BUL

Naam:  Von-Adel Napreln
ID: 
NV1254
Eienaar: 
N Venter Jnr

SENIOR & GROOT KAMPIOEN KOEI

Naam:  Taaibosspruit Gesie
ID: 
PJO1186
Eienaar: 
Taaibosspruit Boerdery

  
RESERWE SENIOR & SUPERKOEI KAMPIOEN KOEI

Naam:  J&K Everland 1 *
ID: 
HJW0820
Eienaar: 
D Theunissen & B Kanes

JUNIOR & RESERWE GROOT KAMPIOEN KOEI

Naam:  Taaibosspruit Charlotte
ID: 
PJO1252
Eienaar: 
Taaibosspruit Boerdery

RESERWE JUNIOR KAMPIOEN KOEI

Naam:  Graslaagte Girter
ID: 
MMA1240
Eienaar: 
Mahne en Mahne BK

SENIOR UIER

Naam:  Taaibosspruit Kator
ID: 
PJO1147
Eienaar: 
Taaibosspruit Boerdery

JUNIOR UIER

Naam:  Leeupoort PN1261
ID: 
PN1261
Eienaar: 
PJ NIENABER

 
 
Meeste punte vir:

ALGEHEEL:
1) Taaibosspruit Boerdery Edms Bpk, Lichtenburg
2) N Venter, Ventersdorp
3) DJA Ellis, Klerksdorp

GROEPE:
1) Taaibosspruit Boerdery Edms Bpk, Lichtenburg
2) N Venter, Ventersdorp
3) DJA Ellis, Klerksdorp

VROULIK:
1) Taaibosspruit Boerdery Edms Bpk, Lichtenburg
2) DJA Ellis, Klerksdorp
3) Tendele Farm Trust, Senekal

BULLE:
1) Taaibosspruit Boerdery Edms Bpk, Lichtenburg
2) N Venter, Ventersdorp
3) Tendele Farm Trust, Senekal

MOEDERAFSTAMMELINGSGROEP bestaande uit twee kalwers, enige geslag (manlike ouer as 12 maande en vroulik ouer as 15 maande) van n koei wat nie in hierdie klas vertoon word nie:
1. Vooruitzicht Breggie, JH0526, N Venter
2. Taaibosspruit Dittie, PJO1017, Taaibosspruit Boerdery Edms Bpk
3. Elriza Benla, EE0810, KMF Farm Holdings (Pty) Ltd

VADERAFSTAMMELINGSGROEP bestaande uit drie dogters, ouer as 15 maande:
1. Taaibosspruit Pretoria, PJO0859, Taaibosspruit Boerdery Edms Bpk
2. Leeupoort Bosveld, PN07486, Taaibosspruit Boerdery Edms Bpk
3. Salerika Mallick (P), UG069, DJ Erasmus

VADERAFSTAMMELINGSGROEP bestaande uit drie seuns, ouer as 12 maande:
1. Erico Napra, E08150, N Venter Jnr
2. Leeupoort Bosveld, PN07486, Taaibosspruit Boerdery Edms Bpk
3. Holzer Amos, HO0819, PJ Nienaber

VADERAFSTAMMELINGSGROEP bestaande uit twee dogters (oor 15 maande) en twee seuns (oor 12 maande):
1. Leeupoort Bosveld, PN07486, Taaibosspruit Boerdery Edms Bpk
2. Erico Napra, E08150, N Venter Jnr
3. Leeupoort Junaz, PN08448, DJA Ellis
 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes