T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

Licthenburg Skou 2014

Datum:  25 - 27 Maart 2014
Beoordelaars:  J. Herholdt, A. Wiid & R. Coetzee
12
Vertoners - 94 Diere

Senior Kampioen Bul

Naam:  Enrico Brussouw
ID: 
E09139
Eienaar: 
EE Schulenburg
Kontak: 
27833880518

Reserwe Senior Kampioen Bul

Naam:  Vooruitzicht Pocketmoney
ID: 
JH1068
Eienaar: 
JH van Biljon
Kontak: 
27833799307

Junior Kampioen Bul

Naam:  Graslaagte Reer
ID: 
MMA1110
Eienaar: 
Mahne & Mahne BK
Kontak: 
27763099212

Reserwe Junior KampioenBul

Naam:  Leeupoort PN12179
ID: 
PN12179
Eienaar: 
PJ Nienaber
Kontak: 
27828086390

Groot Kampioen Bul

Naam:  Enrico Brussouw
ID: 
E09139
Eienaar: 
EE Schulenburg
Kontak: 
27833880518

  
Reserwe Groot Kampioen
Bul

Naam:  Graslaagte Reer
ID: 
MMA1110
Eienaar: 
Mahne & Mahne BK
Kontak: 
27763099212

BLUP Kampioen Bul
    

Naam:  Jors Trastin
ID: 
SC1259
Eienaar: 
S Botha Jnr.
Kontak: 
27824641185

Senior Kampioen Koei & Superkoei

Naam:  Leeupoort Doriendi
ID: 
PN09261
Eienaar: 
PJ Nienaber
Kontak: 
27828086390

Reserwe Senior Kampioen
Koei

Naam:  Jors Natasha
ID: 
SC0726
Eienaar: 
S Botha Jnr.
Kontak: 
27824641185

Junior & Groot Kampioen
Koei

Naam:  Taaibosspruit Gesie
ID: 
PJO1186
Eienaar: 
Taaibosspruit Boerdery
Kontak: 
27825683360

         
       
Reserwe Junior & Reserwe Groot Kampioen Koei

Naam:  De Vil Chedgar
ID: 
JPD121
Eienaar: 
JP de Villiers
Kontak: 
27836557317

       
 

Meeste punte vir:


Algeheel
:

1)   P J Nienaber, Rustenburg

2)   E E Schulenburg, Coligny

3)   Taaibosspruit Boerdery, Lichtenburg

Groepe:

1)   Taaibosspruit Boerdery, Lichtenburg

2)   P J Nienaber, Rustenburg

3)   E E Schulenburg, Coligny

 

Vroulik:

1)   Taaibosspruit Boerdery, Lichtenburg

2)   P J Nienaber, Rustenburg

3)   S Botha Jnr., Stoffberg

 

Bulle:

1)   P J Nienaber, Rustenburg

2)   E E Schulenburg, Coligny

3)   Taaibosspruit Boerdery, Lichtenburg

 

Moederafstammelingsgroep – bestaande uit twee kalwers, enige geslag en ouer as 12 maande van ‘n koei wat nie in hierdie klas vertoon word nie:

1.     Taaibosspruit Lara, PJO652, Taaibosspruit Boerdery

2.     NawinaMinky, IP0428, P J Nienaber

3.     Leeupoort Betsie, PN03117, P J Nienaber

 

Vaderafstammelingsgroep - bestaande uit drie dogters, ouer as 15 maande:

1.     Erico E07116, E E Schulenburg

2.     Leeupoort Bosveld, PN07486, Taaibosspruit Boerdery

3.     Leeupoort Bosveld, PN07486, Taaibosspruit Boerdery

 

Vaderafstammelingsgroep - bestaande uit drie seuns, ouer as 12 maande:

1.   Elli’s Endricus (ET), DJA094, S Botha Jnr.

2.   Leeupoort Bosveld, PN07486, Taaibosspruit Boerdery

3.   Jahdal AGR1023, D H Vos

 

Vaderafstammelingsgroep - bestaande uit twee dogters (oor 15 maande) en twee seuns (oor 12 maande):

1.   Leeupoort Bosveld, PN07486, Taaibosspruit Boerdery

2.   Leeupoort Bosveld, PN07486, Taaibosspruit Boerdery

3.   Erico E07116, E E Schulenburg

 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
© 2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes