T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

Lichtenburg Skou 2012

      ●  PDF Weergawe

Beoordelaars - Andries Wiid & Callie Lee BLUP, Groot & Junior Kampioen Bul

Naam:  Erico Brussouw
ID: 
E09139
Eienaar: 
EE Schulenburg
Kontak: 
+27 83 388 0518

Reserwe Groot en Reserwe  Junior Kampioen Bul

Naam:  Von-Adel Amheu
ID: 
NV103
Eienaar: 
N Venter Jnr
Kontak: 
+27 82 789 2781

Senior Kampioen Bul
      

Naam:  Nawina Geztan
ID: 
IP0860
Eienaar: 
JC Joubert
Kontak: 
+27 82 853 9534

Reserwe Senior Kampioen Bul
      

Naam:  Nel-Broer Brawo
ID: 
NEL0724
Eienaar: 
CJ Nel
Kontak: 
+27 83 357 5885

  
Superkoei
          

Naam:  Taaibosspruit Erma
ID: 
PJO0618
Eienaar: 
Taaibosspruit Boerdery
Kontak: 
+27 82 568 3360

Reserwe Junior en Reserwe Groot Kampioen Koei

Naam:  Leeupoort Karibu
ID: 
PN0999
Eienaar: 
PJ Nienaber
Kontak: 
+27 82 656 1308

Senior Kampioen Koei
     

Naam:  Von-Adel Exdi
ID: 
NV0819
Eienaar: 
N Venter Jnr
Kontak: 
+27 82 789 2781

Groot & Junior Kampioen Koei
       

Naam:  BTB Cardi
ID: 
BTB0945
Eienaar: 
Boekenhout Trust
Kontak: 
+27 82 460 8443

Reserwe Senior Kampioen Koei
    

Naam:  Boswald Misty 96/08
ID: 
BW0896
Eienaar: 
Boswald Brahman
Kontak: 
+27 83 274 5455

 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes