T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

Lichtenburg Skou 2011

27 & 28 April 2011
Beoordelaars:  Dr JSH van der Lingen, J Herholdt en Mnr S Voigts
22 Vertoners - 170 Diere

Junior, BLUP & Reserwe Groot Kampioen Bul

Naam:  Taaibosspruit Pretoria
ID: 
PJO0859
Eienaar: 
Taaibosspruit Boerdery
Kontak: 
+27 82 568 3360

Reserwe Junior Kampioen
Bul

Naam:  Leeupoort Driessie
ID: 
PN09100
Eienaar: 
PJ Nienaber
Kontak: 
+27 82 808 6390

Senior & Groot Kampioen Bul
     

Naam:  Erico
ID: 
E07116
Eienaar: 
EE Schulenburg
Kontak: 
+27 83 388 0518 

Reserwe Senior Kampioen
Bul

Naam:  Inallerwelt Bruce
ID: 
MAJ07128
Eienaar: 
JAM Slabbert
Kontak: 
+27 83 455 8332

Super Koei
   

Naam:  Taaibosspruit Lara
ID: 
PJO0652
Eienaar: 
Taaibosspruit Boerdery
Kontak: 
+27 82 568 3360

  
 
Junior & Reserwe Groot Kampioen Koei

Naam:  Leeupoort Elena
ID: 
PN08191
Eienaar: 
PJ Nienaber
Kontak: 
+27 82 808 6390

Reserwe Junior Kampioen
Koei

Naam:  Leeupoort Liefde
ID: 
PN08343
Eienaar: 
PJ Nienaber
Kontak: 
+27 82 808 6390

Senior & Groot Kampioen
Koei

Naam:  Leeupoort Labe
ID: 
PN07352
Eienaar: 
PJ Nienaber
Kontak: 
+27 82 808 6390

Reserwe Senior Kampioen
Koei

Naam:  Jors Natasha
ID: 
SC0726
Eienaar: 
S Botha Jnr
Kontak: 
+27 82 464 1185

 
 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes