T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

George Skou 2017

Datum:  24 Augustus 2017
Beoordelaars:
Erich Schulenburg & Pieter Oelofse
09 Vertoners & 81 Diere

Senior Uier

ID:  JS1431
Naam: 
Simberg Alru
Eienaar: 
Andrew Masterson Family Trust

Junior Uier

ID:  ACM1471
Naam: 
Milagro Amy 1471
Eienaar: 
Andrew Masterson Family Trust

Senior & Groot Kampioen Koei

ID:  JS1431
Naam: 
Simberg Alru
Eienaar: 
Andrew Masterson Family Trust

Reserwe Senior Kampioen Koei

ID:  ACM1367
Naam: 
Milagro Amy 1367
Eienaar: 
Koelfontein Landgoed (EDMS) BPK

Superkoei

ID:  KS1210
Naam: 
Kyksim KS1210
Eienaar: 
BM Botha

 

 

 

 

 

Reserve Superkoei

ID:  CSS0970
Naam: 
Stansim Honeyanhab
Eienaar: 
Stansim Simmentalers

Kalf Kampioen Vers

ID:  ACM162
Naam: 
Milagro Amy 1602
Eienaar: 
Andrew Masterson Family Trust

Reserwe Kalf Kampioen Vers

ID:  PJO1637
Naam: 
Taaibosspruit Lecia
Eienaar: 
Koelfontein Landgoed (EDMS) BPK

Junior Kampioen & Reserwe Groot Kampioen Vroulik

ID:  ACM1471
Naam: 
Milagro Amy 1471
Eienaar: 
Andrew Masterson Family Trust

Reserwe Junior Kampioen Koei

ID:  VIS1525
Naam: 
Van-Imhoff Nilaton
Eienaar: 
PG Loubser

 

 

 

 

 

Senior Kampioen, Resewe Groot Kampioen Bul

ID:  UG12148
Naam: 
Salerika Smilo
Eienaar: 
BM Botha

Reserwe Senior Kampioen Bul

ID:  BMB1386
Naam: 
Bothasim Petka
Eienaar: 
BM Botha

Kalf Kampioen &
Reserwe Junior Kampioen Bul

ID:  ACM1644
Naam: 
Milagro Premier 1644E
Eienaar: 
Andrew Masterson Family Trust

Reserwe Kalf Kampioen Bul

ID:  CSS16262
Naam: 
Stansim Madoza
Eienaar: 
Stansim Simmentalers

Junior Groot Kampioen Bul

ID:  CSS1515
Naam: 
Stansim Bigmac
Eienaar: 
Stansim Simmentalers

 

 

 

 

 

 

 

Blup Kampioen

ID:  CSS1585
Naam: 
Stansim Eccotanak
Eienaar: 
Stansim Simmentalers

Reserwe Blup

ID:  BBS1516
Naam: 
Badsberg Zikel
Eienaar: 
Badsberg Stoet

Fase C Kampioen

ID:  BMB169
Naam: 
Bothasim Petka
Eienaar: 
BM Botha

 

 

 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes